Adresa:

Furdekova 16
851 04 Bratislava 5 

Kontakt:

E:

W: http://www.vsemba.sk

Záväzky:

Vytvorenie spoločného magisterského študijného programu v roku 2017 s vybranými univerzitami na Ukrajine pre pokračovanie štúdia mladých Ukrajincov na VŠEM VS v Bratislave v slovenskom jazyku, vrátane vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe na Slovensku pre potreby verejnej správy a podnikovej sféry. Súčasťou bude prieskum (výskum) podmienok a výhod spolupráce s ukrajinskými univerzitami a prehľad motivácie študujúcich mladých ľudí na Ukrajine pre migráciu za štúdiom a prácou v oblasti IKT na Slovensko a do EU. Predpoklad: do 50 študentov v rámci pilotnej spolupráce s ukrajinskými univerzitami v roku 2018.

Príprava podmienok a návrh bakalárskeho profesijne orientovaného študijného programu zameraného na IKT