Adresa

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.ukf.sk

Záväzky:

Prepájanie študijných programov s praxou

Inovácia terciárneho vzdelávania v informatických študijných programoch a ich prepájanie s praxou v súlade s európskym rámcom digitálnych, inovačných a podnikateľských kompetencií tak, aby reálny nástup absolventov na pracovný trh bol bezproblémový a čo najrýchlejší.