Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je výskumná a vzdelávacia inštitúcia pokrývajúca rozmanité odbory rozložené na 5 fakultách: Fakulta prírodných vied a informatiky, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií.

https://www.ukf.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Education not further defined