Trexima s.r.o.

TREXIMA Bratislava od roku 1992 vyvíja nové metódy v oblasti výskumu miezd, produktivity, kolektívneho vyjednávania, vzdelávania, pracovných a životných podmienok v SR a jej regiónoch. Spolupracuje s viac ako 10 000 podnikmi a 1500 odborníkmi z jednotlivých sektorov. Monitoruje inovácie a ich vplyv na zmenu vedomostí a zručností. TREXIMA je lídrom vo výskume aktuálnych a prognózovaní budúcich požiadaviek trhu práce. Poskytuje služby v oblasti analýz mikroprostredia pre domáce a zahraničné firmy.

https://www.trexima.sk/

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Iné


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Veľké dáta


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications