SOŠ v Handlovej

30. novembra 2021

Adresa

Lipová 8 
972 51 Handlová
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.sosha.sk

Záväzky:

Práca na príprave a následne pilotovaní nového informatického odboru na stupni vzdelávania K: V spolupráci s vybranými strednými školami (Banská Bystrica, Košice, Stará Turá a Handlová) pripraviť základné pedagogické dokumenty pre nový K odbor so skupiny 25 IKT. Zaviesť odbor na SOŠ Handlová, zabezpečiť kvalitný nábor a jeho pilotné testovanie.
Zručnosti: Vzdelávanie – študenti SOŠ Handlová 
Dopad: Zvýšenie kvality vzdelávania informatikov pre trh práce 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano 
Zdroj: štátny rozpočet 
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku19-06-2018 
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku30-06-2022 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
19.6.2018 prvé stretnutie pracovnej skupiny
1.9.2019 otvorenie prvej triedy a začiatok pilotného testovania na SOŠ Handlová

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať