SOŠ v Handlovej

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová je odborná škola, ktorá sa špecializuje vo svojich vzdelávacích programoch na elektrotechnické, strojárske, informatické i ekonomické odbory. Zabezpečujeme kvalitný výchovno-vzdelávací proces, praktické vyučovanie zamerané na absolventa s modernými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami. Reagujeme na meniace sa požiadavky trhu práce. Sme zapojený do systému duálneho vzdelávania.

Škola má od roku 2016 oprávnenie používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a od roku 2022 aj oprávnenie niesť označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné sieťové technológie. 

https://www.sosha.sk

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined