SANDING s.r.o.

SANDING s.r.o. je poskytovateľ IT služieb a produktov. Naša vízia je, že sa meníme na najlepší poskytovateľa IT služieb.

https://sanding.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined