SANDING s.r.o.

SANDING s.r.o. je poskytovateľ IT služieb a produktov. Naša vízia je, že sa meníme na najlepší poskytovateľa IT služieb.

https://sanding.sk/

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined