Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)

Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. V súčasnosti prevádzkuje 4 televízne a 11 rozhlasových programových služieb, vrátane 3 regionálnych Štúdií.

https://www.rtvs.sk

National Coalition member

Yes

Organization category

  • Verejná inštitúcia

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications