Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)

1. decembra 2021

Adresa

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.rtvs.sk

Záväzky:

Kontinuálna medializácia činnosti a projektov národnej Digitálnej koalície (formáty budú spresnené). Digitálna koalícia zabezpečí pravidelné informácie pre zamestnancov RTVS (spravodajstvo, marketing, program) o svojej činnosti – najmä pripravované projekty, strategické ciele, …

Aktívny prístup a podporu zámerov národnej Digitálnej koalície. Pre úspešnú súčinnosť Digitálna koalícia na požiadanie RTVS zabezpečí participáciu na pripravovaných spoločných projektoch.

Informovanie o podpise Memoranda členov Digitálnej koalície a o pristúpení k spolupráci Digitálnej koalície s RTVS vo forme tlačovej správy. Digitálna koalícia zorganizuje tlačovú konferenciu k pristúpeniu k Memorandu členov.

Prezentáciu úspešných projektov, čiastkových plnení vyplývajúcich z činnosti národnej Digitálnej koalície

Možnosť praxe pre vybraných študentov v oblasti IT počas štúdia v priestoroch RTVS

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať