Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)

Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. V súčasnosti prevádzkuje 4 televízne a 11 rozhlasových programových služieb, vrátane 3 regionálnych Štúdií.

https://www.rtvs.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Basic programmes and qualifications