Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)

29. novembra 2021

Adresa

Digital Park III Einsteinova 19
Bratislava 851 01
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.ruzsr.sk/sk/

Záväzky:

Aktívna príprava politík zamestnanosti z pohľadu zamestnávateľov vrátane analýzy budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu

Identifikácia požiadaviek jednotlivých sektorov z hľadiska dodatočnej potreby a úbytku pracovnej sily

Vytvorenie podvýboru VHSP pre digitálnu ekonomiku a digitálne zručnosti

Usporiadanie konferencie k téme budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu

Spoločné vyhlásenie sociálnych partnerov k zmenám požadovaných kvalifikácií a zručností zamestnancov v budúcich povolaniach

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Iné


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať