Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)

RÚZ je najvýznamnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku. Od roku 2004 chráni záujmy slovenských zamestnávateľov naprieč všetkými oblasťami hospodárstva. V dialógu s vládou presadzuje opatrenia v prospech podnikateľského prostredia postaveného na princípoch legislatívnej predvídateľnosti a rovnosti šancí pre všetkých. RÚZ aktívne participuje na činnosti kľúčových medzinárodných zamestnávateľských organizácií a inštitúcií EÚ ako sú BusinessEurope či Business at OECD.

https://www.ruzsr.sk/sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Iné


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined