Adresa

Digital Park III Einsteinova 19
Bratislava 851 01
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.ruzsr.sk/sk/

Záväzky:

Aktívna príprava politík zamestnanosti z pohľadu zamestnávateľov vrátane analýzy budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu

Identifikácia požiadaviek jednotlivých sektorov z hľadiska dodatočnej potreby a úbytku pracovnej sily

Vytvorenie podvýboru VHSP pre digitálnu ekonomiku a digitálne zručnosti

Usporiadanie konferencie k téme budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu

Spoločné vyhlásenie sociálnych partnerov k zmenám požadovaných kvalifikácií a zručností zamestnancov v budúcich povolaniach

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0