Adresa

Metodova 8 
821 08 Bratislava 
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.orange.sk

Záväzky:

Informačno-vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách: Orange Slovensko bude rozvíjať program edukačných prednášok na základných a stredných školách v spolupráci so psychológmi. Cieľom je spoznať riziká online sveta a dokázať ich identifikovať a naučiť žiakov zodpovedne používať komunikačné technológie. V roku 2018 plánujeme zabezpečiť 240 prednášok a stretnutí so psychológmi.

e-Školy pre budúcnosť: Grantový program Orangeu e-Školy pre budúcnosť podporuje projekty škôl, respektíve pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, ktoré do vyučovacieho procesu začlenia zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií, zameriavajú sa na oblasť programovania či mediálnu výchovu. Za tri roky fungovania sme prostredníctvom neho podporili viac ako 130 projektov. V tohtoročnom piatom pokračovaní prerozdelíme 50 000 eur na zmysluplné projekty prihlásené do tohto grantového programu.

Edukácia zákazníkov v predajniach Orangeu
V roku 2018 zrealizujeme špeciálny program edukácie zákazníkov pod názvom Edukačný koncept na efektívne využívanie smartfónov. Projekt prebehol v pilotnej fáze v roku 2017 na 3 predajniach, v roku 2018 plánujeme jeho rozšírenie na všetky predajne Orangeu. Táto aktivita má za cieľ eliminovať strach zákazníkov z využívania nových technológií, ukázať im, ako efektívne využívať svoj telefón aby im bol užitočný a podporiť ich technologickú i digitálnu gramotnosť, ktorá je v dnešnej dobe nevyhnutná.