Kubo Media

Členom Digitálnej koalície sa rozhodli stať z dôvodu, že prispievajú k digitalizácii vzdelávania na Slovensku: prinášajú bezpečný a obsahovo kvalitný zdroj digitálnej detskej literatúry, rozvíjajú digitálnu čitateľskú gramotnosť. Aplikácia KUBO – detské knihy spoločnosti KUBO MEDIA, s.r.o. obsahuje viac ako 1500 titulov pre deti od 2 do 14 rokov z beletrie, poézie, anglického jazyka, chémie, fyziky, geografie, biológie či matematiky.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined