Košický samosprávny kraj

Úrad Košického samosprávneho kraja zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle príslušnej legislatívy.

https://web.vucke.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined