Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Vytvoriť a poskytovať riešenia pre kybernetickú bezpečnosť prostredníctvom spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

https://cybercompetence.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined