HRDA

Riešenie problémov, reziliencia, kritické myslenie, selfmanažment, vedenie ľudí, digitálne zručnosti pre používanie a vývoj technológií – rozvojom týchto zručností pripravujeme účastníkov našich rozvojových programov na výzvy 21. storočia.

www.hrda.sk

National Coalition member

No


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined