HRDA

Riešenie problémov, reziliencia, kritické myslenie, selfmanažment, vedenie ľudí, digitálne zručnosti pre používanie a vývoj technológií – rozvojom týchto zručností pripravujeme účastníkov našich rozvojových programov na výzvy 21. storočia.

www.hrda.sk

Člen národnej koalície

No


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined