Gymnázium P. O. Hviezdoslava

30. novembra 2021

Adresa

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok
Slovenská republika

Kontakt

Daniela Mihóková
Riaditeľka

E: riaditel@gpohkk.edu.sk

W: https://gymnaziumkk.sk

Záväzky:

Podpora vyučovania IT predmetov na SŠ a ZŠ:

Aktívna spolupráca vo vzdelávaní na projekte „IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie“. Od školského roku 2017/2018 otvárame triedu so zameraním na informačné technológie, s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a informatiky v prírodovedných predmetoch. Ponuku voliteľných predmetov pre žiakov 3. a 4. ročníka rozširujeme o predmety zamerané na IT a ich využitie v prevažne v prírodovedných predmetoch. Podporujeme účasť žiakov a učiteľov na stážach v IT firmách a na vysokých školách. V rámci mimoškolských a voľnočasových aktivít ponúkame pre žiakov školy a žiakov základných škôl mesta a okresu krúžkovú činnosť zameranú na využitie IT technológií. V letných mesiacoch pripravujeme pre žiakov ZŠ letnú školu IT .
DODATOK: pokračovanie a dokončenie v roku 2019.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať