Digitálny žiak

Digitálna koalícia - Digitálny žiak

18. júla 2023

Projekty Digitálny žiakUkrajinský digitálny žiak sú cielené na žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na konci projektu je žiak schopný študovať digitálne, je pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. Podstatou projektu je poskytnúť žiakom patriacim do cieľových skupín projektu príspevok vo výške 350.- Eur na nákup digitálnej techniky, ktorá spĺňa minimálne požiadavky stanovené v technickej špecifikácii. Uplatnenie príspevku a získanie digitálnej techniky – tabletu s klávesnicou, notebooku alebo all-in-one počítača je možné zrealizovať v širokom spektre partnerských predajní v SR. Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko
  • Ukrajina


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať