IT Fitness Test ročník 2020

1. mája 2022

IT Fitness Test, ktorý vyvinula IT Asociácia Slovenska v rámci Slovenskej digitálnej národnej koalície, poskytuje používateľom bežný spôsob, ako posúdiť úroveň svojich digitálnych zručností a vedomostí a porovnať svoje výsledky s výsledkami svojich kolegov. Test je dostupný na dvoch úrovniach obtiažnosti a predstavuje sebahodnotiaci test primárne zameraný na študentov stredných a vysokých škôl a žiakov a učiteľov základných škôl v súlade so špecifickým zameraním iniciatívy na podporu rozvoja digitálnych zručností vo vzdelávaní. Druhá, pokročilejšia úroveň je určená pre študentov stredných a vysokých škôl, ale môže byť zaujímavá aj pre každého občana, ktorý chce posúdiť úroveň svojich digitálnych zručností. Dospelým sa preto odporúča, aby preskočili na druhý test, ktorý je viac prispôsobený širokej verejnosti. V roku 2020 boli najmladšími účastníkmi IT Fitness Testu dvaja riešitelia vo veku 7 rokov z Bratislavy – a najstarší respondent mal 80 rokov.

Test pre základné školy pozostáva z 20 otázok (a 25 pre študentov stredných/vysokých škôl) v 5 oblastiach:

 • Internet
 • Bezpečnostné a počítačové systémy
 • Komplexné úlohy.
 • Kancelárske nástroje.
 • Nástroje na spoluprácu a sociálne siete.

IT Fitness Test umožňuje študentom zhodnotiť úroveň ich digitálnych zručností a získať informácie o oblastiach na zlepšenie identifikovaných testom, ako aj informácie o porovnaní ich výsledkov s národným priemerom. Po úspešnom absolvovaní dostanú používatelia certifikát, ktorý môžu zdieľať so zamestnávateľmi. Učitelia majú možnosť otvoriť virtuálnu učebňu pre svojich študentov, aby získali výsledky testov a použili ich na vytvorenie a vytvorenie učebných osnov.

IT Fitness Test zverejňuje aj výsledky. V roku 2020 sa testovacie obdobie uskutočnilo medzi 4. májom 2020 – 31. júlom 2020 s viac ako 22 300 účastníkmi s nasledujúcimi výsledkami:

Test pre študentov stredných a vysokých škôl vyplnilo 13 649 respondentov (nárast o 2 685 oproti roku 2019). Priemerná úspešnosť bola 61,65 % (nárast o 11,78 % oproti roku 2019).
Do testovania pre základné školy sa zapojilo 7 246 žiakov (pokles oproti roku 2019 o 6 102). Priemerná úspešnosť však bola 64,98 % (nárast o 13,36 % oproti roku 2019). Oba ukazovatele sú mierne nad priemernou úrovňou IT kompetencií na národnej úrovni.
Výsledky IT Fitness Testu v roku 2020 boli lepšie ako v predchádzajúcom roku, čo poukazuje na pozitívny vplyv pandémie na digitálne zručnosti žiakov a rodičov. Iniciatíva dosiahla značný vplyv s viac ako 200 000 účastníkmi za prvých 8 rokov svojej existencie. V roku 2021 iniciatíva združuje viac ako 30 000 účastníkov. Je ľahko škálovateľný ako nástroj sebahodnotenia, dostupný a prístupný online pre kohokoľvek, čo sa odráža vo zvýšenom počte kompilovaných testov medzi študentmi stredných a vysokých škôl a v rastúcom počte inštitúcií v terciárnom/stredoškolskom vzdelávaní, ktoré sa každoročne zúčastňujú. . Test je opakovane dostupný na vzdelávacie účely aj po oficiálnom testovacom období, čo prispieva k opakovateľnosti iniciatívy.

Dátum začiatku

01/04/2020T08:00:00


Dátum ukončenia

30/06/2020T08:00:00


Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

 • Mimo EÚ
 • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Verejno-súkromný


Still image

Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Literacy and numeracy


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať