IT Fitness Test ročník 2020

1. mája 2022

IT Fitness Test, ktorý vyvinula IT Asociácia Slovenska v rámci Slovenskej digitálnej národnej koalície, poskytuje používateľom bežný spôsob, ako posúdiť úroveň svojich digitálnych zručností a vedomostí a porovnať svoje výsledky s výsledkami svojich kolegov. Test je dostupný na dvoch úrovniach obtiažnosti a predstavuje sebahodnotiaci test primárne zameraný na študentov stredných a vysokých škôl a žiakov a učiteľov základných škôl v súlade so špecifickým zameraním iniciatívy na podporu rozvoja digitálnych zručností vo vzdelávaní. Druhá, pokročilejšia úroveň je určená pre študentov stredných a vysokých škôl, ale môže byť zaujímavá aj pre každého občana, ktorý chce posúdiť úroveň svojich digitálnych zručností. Dospelým sa preto odporúča, aby preskočili na druhý test, ktorý je viac prispôsobený širokej verejnosti. V roku 2020 boli najmladšími účastníkmi IT Fitness Testu dvaja riešitelia vo veku 7 rokov z Bratislavy – a najstarší respondent mal 80 rokov.

Test pre základné školy pozostáva z 20 otázok (a 25 pre študentov stredných/vysokých škôl) v 5 oblastiach:

 • Internet
 • Bezpečnostné a počítačové systémy
 • Komplexné úlohy.
 • Kancelárske nástroje.
 • Nástroje na spoluprácu a sociálne siete.

IT Fitness Test umožňuje študentom zhodnotiť úroveň ich digitálnych zručností a získať informácie o oblastiach na zlepšenie identifikovaných testom, ako aj informácie o porovnaní ich výsledkov s národným priemerom. Po úspešnom absolvovaní dostanú používatelia certifikát, ktorý môžu zdieľať so zamestnávateľmi. Učitelia majú možnosť otvoriť virtuálnu učebňu pre svojich študentov, aby získali výsledky testov a použili ich na vytvorenie a vytvorenie učebných osnov.

IT Fitness Test zverejňuje aj výsledky. V roku 2020 sa testovacie obdobie uskutočnilo medzi 4. májom 2020 – 31. júlom 2020 s viac ako 22 300 účastníkmi s nasledujúcimi výsledkami:

Test pre študentov stredných a vysokých škôl vyplnilo 13 649 respondentov (nárast o 2 685 oproti roku 2019). Priemerná úspešnosť bola 61,65 % (nárast o 11,78 % oproti roku 2019).
Do testovania pre základné školy sa zapojilo 7 246 žiakov (pokles oproti roku 2019 o 6 102). Priemerná úspešnosť však bola 64,98 % (nárast o 13,36 % oproti roku 2019). Oba ukazovatele sú mierne nad priemernou úrovňou IT kompetencií na národnej úrovni.
Výsledky IT Fitness Testu v roku 2020 boli lepšie ako v predchádzajúcom roku, čo poukazuje na pozitívny vplyv pandémie na digitálne zručnosti žiakov a rodičov. Iniciatíva dosiahla značný vplyv s viac ako 200 000 účastníkmi za prvých 8 rokov svojej existencie. V roku 2021 iniciatíva združuje viac ako 30 000 účastníkov. Je ľahko škálovateľný ako nástroj sebahodnotenia, dostupný a prístupný online pre kohokoľvek, čo sa odráža vo zvýšenom počte kompilovaných testov medzi študentmi stredných a vysokých škôl a v rastúcom počte inštitúcií v terciárnom/stredoškolskom vzdelávaní, ktoré sa každoročne zúčastňujú. . Test je opakovane dostupný na vzdelávacie účely aj po oficiálnom testovacom období, čo prispieva k opakovateľnosti iniciatívy.

Výsledky IT Fitness Testu v roku 2020 ukazujú, že pandémia mala pozitívny vplyv na digitálne zručnosti žiakov a rodičov. Za prvých 8 rokov svojej existencie iniciatíva oslovila viac ako 200 000 účastníkov a v roku 2021 združuje viac ako 30 000 účastníkov. Je jasné, že IT Fitness Test je nástrojom, ktorý je ľahko škálovateľný, prístupný a dostupný online pre každého.

Test nie je obmedzený len na oficiálne testovacie obdobia, pretože je k dispozícii aj pre vzdelávacie účely po celý rok. Tým sa zabezpečuje opakovateľnosť a udržateľnosť tejto úžasnej iniciatívy. Boli sme svedkami rastúceho záujmu a zapojenia zo strany stredoškolských a vysokoškolských študentov, čo potvrdzuje dôležitosť a prínos projektu IT Fitness Test. Neustále sledujeme pozitívny vplyv, ktorý tento nástroj má na digitálne zručnosti a sebahodnotenie študentov a sme hrdí na jeho rozvoj.

Start date

01/04/2020T08:00:00

End date

30/06/2020T08:00:00

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý

Geographic Scope - Country

 • Mimo EÚ
 • Slovensko

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Type of Funding

Verejno-súkromný

Audio

Documents

Still image

Video

Industry - Field of Education and Training

 • Literacy and numeracy

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať