NextGenerationEU

15. februára 2023

Plán obnovy Európy

NextGenerationEU – Make It Real

NextGenerationEU je príležitosť, ako sa z pandémie dostať silnejší, ako transformovať naše hospodárstva, ako vytvoriť príležitosti a pracovné miesta v Európe, v ktorej budeme radi žiť.

Investícia vo výške 806,9 miliardy eur*.

*Táto suma je uvedená v bežných cenách. V cenách roku 2018 zodpovedá 750 miliardám EUR.

Kľúčové prvky balíka
Viac ako 50 % dlhodobého rozpočtu a finančných prostriedkov NextGenerationEU podporuje modernizáciu, napríklad prostredníctvom:

Horizont Európa – výskum a inovácie
Spravodlivá klíma a digitálna transformácia z Fondu spravodlivej transformácie a programu Digitálna Európa
pripravenosti, obnovy a odolnosti z nástroja na obnovu a odolnosť, kapacít rescEU a nového programu EU4Health.

Balík venuje pozornosť aj:

 • modernizácii tradičných politík, ako je kohézna politika a spoločná poľnohospodárska politika, s cieľom maximalizovať ich prínos k prioritám Únie
 • riešeniu zmeny klímy – 30 % finančných prostriedkov EÚ, čo je najvyšší podiel európskeho rozpočtu, aký bol kedy na túto oblasť vynaložený
 • ochrane biodiverzity a rodovej rovnost

Chcete vedieť, ako Európa plánuje zotaviť sa zo súčasnej pandémie a zmeniť ju na príležitosť pre budúcnosť? Spoznajte NextGenerationEU – plán obnovy Európy, ktorý má za cieľ vytvoriť silnejšiu a modernizovanú Európu.

Investícia vo výške 806,9 miliardy eur. Áno, dobre ste si prečítali, táto impozantná suma je určená na podporu obnovy a transformácie európskych hospodárstiev. Aby sme to učinili zrozumiteľnejším, v cenách roku 2018 to predstavuje 750 miliárd EUR.

Čo nájdete v tomto balíku? Je to viac ako len číslo. Viac ako 50 % celkového rozpočtu a finančných prostriedkov NextGenerationEU je venované modernizácii. Čo to znamená? Podporujeme výskum a inovácie cez Horizont Európa, investujeme do spravodlivej klímy a digitálnej transformácie z Fondu spravodlivej transformácie a programu Digitálna Európa. Zabezpečíme tiež pripravenosť, obnovu a odolnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti a mnoho ďalších cez nástroje ako obnovy a odolnosti, kapacity rescEU a program EU4Health.

Ale to nie je všetko. Tento balík plánov venoval pozornosť aj:

 • Modernizácii tradičných politík, ako je kohézna politika a spoločná poľnohospodárska politika, aby ich prispôsobil prioritám Únie.
 • Riešeniu zmeny klímy, s neuveriteľnými 30 % finančných prostriedkov EÚ venovanými tejto oblasti, čo je najvyšší podiel, aký kedy bol na túto oblasť vynaložený.
 • Ochrane biodiverzity a podpore rodovej rovnosti – dôležité hodnoty pre budúcnosť Európy.

A čo je ešte lepšie? Máte možnosť podať žiadosť o grant online, stačí sledovať link tu.

NextGenerationEU je príležitosťou, ako urobiť reálne zmeny v Európe a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre nás všetkých. Prečítajte si viac o tomto projekte v publikácii NextGenerationEU. Pridajte sa k nám a spoločne urobme budúcnosť reálnou!

Výzvy sú pre všetkých a viete o granty požiadať online: https://commission.europa.eu/funding-tenders_sk

Viac v publikácii NextGenerationEU

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

 • Vysoké Achievers


Form of funding

Finančný nástroj


Financing intermediary


Beneficiaries


Financing conditions


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať