NextGenerationEU

15. februára 2023

Plán obnovy Európy

NextGenerationEU – Make It Real

NextGenerationEU je príležitosť, ako sa z pandémie dostať silnejší, ako transformovať naše hospodárstva, ako vytvoriť príležitosti a pracovné miesta v Európe, v ktorej budeme radi žiť.

Investícia vo výške 806,9 miliardy eur*.

*Táto suma je uvedená v bežných cenách. V cenách roku 2018 zodpovedá 750 miliardám EUR.

Kľúčové prvky balíka
Viac ako 50 % dlhodobého rozpočtu a finančných prostriedkov NextGenerationEU podporuje modernizáciu, napríklad prostredníctvom:

Horizont Európa – výskum a inovácie
Spravodlivá klíma a digitálna transformácia z Fondu spravodlivej transformácie a programu Digitálna Európa
pripravenosti, obnovy a odolnosti z nástroja na obnovu a odolnosť, kapacít rescEU a nového programu EU4Health.

Balík venuje pozornosť aj:

  • modernizácii tradičných politík, ako je kohézna politika a spoločná poľnohospodárska politika, s cieľom maximalizovať ich prínos k prioritám Únie
  • riešeniu zmeny klímy – 30 % finančných prostriedkov EÚ, čo je najvyšší podiel európskeho rozpočtu, aký bol kedy na túto oblasť vynaložený
  • ochrane biodiverzity a rodovej rovnosti

Výzvy sú pre všetkých a viete o granty požiadať online: https://commission.europa.eu/funding-tenders_sk

Viac v publikácii NextGenerationEU

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

  • Vysoké Achievers


Forma financovania

Finančný nástroj


Sprostredkovateľ financovania


Príjemcovia


Podmienky financovania


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať