Záverečná konferencia Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0

9. apríla 2024

Vzdelávanie ako základný kameň, na ktorom budú stavať budúce generácie, zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní myslenia a zručností pre obehové hospodárstvo. V tomto segmente sa budú skúmať prelomové stratégie a pedagogické postupy, ktoré môžu zakotviť zásady obehového hospodárstva na všetkých úrovniach vzdelávania, a tým vychovávať architektov udržateľnej budúcnosti.

Záverečná konferencia “Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0” je viac než len podujatie; je to stretnutie vizionárov, odborníkov z praxe a študentov, ktorých spája spoločný cieľ urýchliť prechod na obehové hospodárstvo. Je to príležitosť zapojiť sa do diskusie s poprednými odborníkmi, vymeniť si inovatívne myšlienky a nadviazať partnerstvá, ktoré budú stáť na čele transformácie našich zavedených výrobných a spotrebiteľských reťazcov.

Toto podujatie sa uskutoční 24. apríla o 14.00 hod. na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave a bude znamenať rozhodujúci krok na našej spoločnej ceste k dosiahnutiu paradigmy udržateľného rastu.

Konferencia sa bude zaoberať kritickými aspektmi tohto prechodu so zameraním na dve hlavné témy, ktoré stoja v centre transformácie obehového hospodárstva:

  • Inovácie v oblasti vzdelávania. 
  • Environmentálna ekonomika a manažment. 

Tieto témy boli starostlivo vybrané tak, aby vystihovali mnohostranný prístup potrebný na podnietenie a udržanie zmeny smerom k obehovému hospodárstvu. Váš príspevok k tejto dôležitej diskusii by sme veľmi ocenili a tešíme sa na možnosť Vašej účasti. Svoju účasť, prosím, nahláste prostredníctvom emailovej adresy projekt@vsemba.sk do 19. 4. 2024.

Dátum začiatku

24/04/2024T14:00:00


Dátum ukončenia

24/04/2024T17:00:00


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Nastavenie podujatia

  • Zmiešané


Časové pásmo


Krajina


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať