Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

Technologicky vyspelá, moderná vysoká škola, poskytujúca praktické vzdelanie, s individuálnym prístupom ku každému.
Vychovávame ľudí k tomu, aby si vedeli pripraviť dobrú budúcnosť nielen pre seba a inšpirujeme ich, že robiť niečo pre spoločnosť je normálne.

https://www.vsemba.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Poskytovateľ formálneho vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined