Záverečná konferencia k výstupom národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku

2. novembra 2022

Odborná konferenciu k výstupom národného projektu Rodová rovnosť na pracoviskuKonferencia sa uskutoční dňa 10. novembra 2022 v čase od 9:00 hod. v AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town, Vysoká 2/A, Bratislava.

Cieľom Národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku bolo priniesť systémové opatrenia pre uplatňovanie politiky zosúladenia súkromného, rodinného a pracovného života vpodmienkach slovenskej legislatívy, ako návrh systému hodnotenia rovnosti príležitostí na pracovisku.

Cieľom odbornej konferencie je predstaviť koncepciu, návrhy a myšlienky, ktoré počas implementácie projektu vznikli a ktoré predstavujú základ pre systémové opatrenia v tejto oblasti. Súčasťou konferencie bude panelová diskusia so zástupcami zamestnávateľov a inštitúcií, ktorí majú skúsenosť so zavádzaním politiky rovnosti príležitostí na pracovisku a predstavia nám úskalia a výhody, ktoré takáto implementácia prináša.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu podujatia si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie Vášho záujmu o účasť v termíne najneskôr do 04. novembra 2022 prostredníctvom vyplnenia prihlasovacieho formulára: https://forms.office.com/r/Lg7xz3G5XB. Účasť na konferencii je bezplatná.

Viac info na: www.employment.gov.sk

Dátum začiatku

10/11/2022T09:00:00


Dátum ukončenia

10/11/2022T13:30:00


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Nastavenie podujatia

  • Zmiešané


Časové pásmo


Krajina


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať