The Future of Education for Digital Skills report

1. decembra 2022

Začiatkom septembra 2022 zverejnil EIT Digital správu, ktorá sa zaoberá problematikou digitálnych zručností a digitálnej špecializácie prostredníctvom analýzy ponuky široko definovaného vzdelávania a odbornej prípravy prezentovanej verejnými aj súkromnými inštitúciami.

“Na odstránenie nedostatku digitálnych zručností musí Európa modernizovať svoje zastarané verejné programy digitálneho vzdelávania, integrovať a zefektívniť súkromné iniciatívy v oblasti digitálneho vzdelávania a lepšie koordinovať celoeurópske iniciatívy, siete a ekosystémy v oblasti digitálnych zručností.”

Európa potrebuje revolúciu v oblasti zručností, aby mohla riešiť digitálny prechod, ktorý sa v posledných dvoch rokoch urýchlil v dôsledku digitálneho návalu vyvolaného programom COVID-19. Prepojenie inkluzívnosti a pokroku predstavuje ťažkosť a zároveň príležitosť. Popri ďalších programoch na výučbu a rekvalifikáciu tej časti dospelej populácie, ktorá už dávno zanechala štúdium, Európa potrebuje vzdelávacie systémy vhodné pre digitálny vek. Aby európske podniky a organizácie mohli inovovať kľúčové podporné technológie (KET), ako je umelá inteligencia alebo internet vecí, musia mať základné digitálne zručnosti, ktoré sú súčasťou dnešného chápania gramotnosti, aj špecializované zručnosti.

Ambiciózne ciele, ktoré Digitálny kompas EÚ stanovil do roku 2030 v oblasti digitálnych zručností, zdôrazňujú význam týchto dvoch dimenzií – základných digitálnych zručností a digitálnej špecializácie. Podľa najnovšieho výskumu však súčasné programy nebudú schopné dosiahnuť dva hlavné ciele Digitálneho kompasu, ktorými sú zamestnať do roku 2030 v EÚ 20 miliónov digitálnych odborníkov a poskytnúť aspoň 80 % dospelej európskej populácie základné digitálne zručnosti. Bez výrazného zvýšenia investícií a inovácií na strane ponuky súčasná trajektória znamená, že do roku 2030 bude zamestnaných len 13,3 milióna digitálnych odborníkov a len 64 % populácie bude mať aspoň základné digitálne schopnosti.

Na dosiahnutie najpriaznivejšieho scenára v Európe sa v správe identifikujú významné medzery v súčasnom stave, vyvodzujú sa závery z týchto výhľadových scenárov a ponúkajú sa tri kľúčové odporúčania:

Zistíte ich tu: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/future-education-digital-skills-report

Read the full report

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať