Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

21. februára 2024

Stanovisko Európskej komisie

Komisia dnes predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí. Cieľom tohto balíka opatrení v oblasti digitálnej pripojiteľnosti je začať diskusiu so zainteresovanými stranami, členskými štátmi a partnermi o tom, ako formovať budúce politické opatrenia EÚ s cieľom dosiahnuť konsenzus:

Podrobnosti:

Tlačová správa

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať