Dievčatá v IKT

27. apríla 2023

Štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci je známy ako “Girls in ICT Day” a patrí ženám a dievčatám v IKT, aby sa zvýšila ich účasť v oblasti informačných a komunikačných technológií. Tento deň slúži na podporu rovnakých príležitostí a vyvíja sa úsilie zvýšiť záujem dievčat o IKT a vytvoriť rovnaké podmienky pre ich vzdelávanie, kariéru a vývoj v tomto sektore.

Nedostatok žien v IKT je stále veľkým problémom nielen v Európskej únii, ale aj v Slovinsku, Česku a na Slovensku. Podľa štúdie Eurostatu z roku 2021 len 19,1 % pracovníkov v oblasti IKT v EÚ sú ženy. Tento nízky trend sa prejavuje aj v Slovinsku, kde 15 % pracovníkov v IKT sú ženy, na Slovensku s 14,9% zastúpením žein v IKT a v Česku je to len 10%.

Tri Národné digitálne koalície, slovenská, česká a slovinská, sa minulý rok spojili, aby prostredníctvom série podujatí pod názvom Girls & ICT zvýšili povedomie a povzbudili mladých ľudí, najmä dievčatá, o príležitostiach, ktoré ponúka digitalizácia, digitálna transformácia a sektor informačných a komunikačných technológií vo všeobecnosti. Na webinároch sa jednotlivo predstavilo 12 zaujímavých žien s inšpiratívnymi príbehmi o svojich kariérnych cestách a výzvach, ktoré museli prekonať, aby sa dostali tam, kde sú dnes, vo svete IT. Diskutovali o príležitostiach, ktoré prináša digitálna transformácia a ukázali účastníkom rôzne pracovné, kariérne a študijné príležitosti v IKT.

Práve pri príležitosti Dňa dievčat v IT chceme poďakovať aj našim inšpiratívnym ženám, ktoré sa podelili o svoju kariérnu cestu v IT počas nášho webinára Girls in ICT vol. 1Girls in ICT vol. 2 zo Slovinska, Česka a Slovenska.

 • Aida Kamišalić Latifić, Inžinierka roka 2019 zo Slovinska, je vzorom pre mnohé ženy v oblasti vývoja softvéru a umelej inteligencie. Jej práca a prínos na poli aplikovanej matematiky a informatiky boli ocenené už viackrát a jej projekty majú široký dosah a uplatnenie v rôznych odvetviach.
 • Tanja Bivic Plankar, prezidentka Blockchain Alliance Europe zo Slovinska, je silným hlasom v oblasti blockchainu a digitálnej identity. Jej práca a angažovanosť na rôznych fórach a podujatiach prispievajú k budovaniu kvalitnejšieho a bezpečnejšieho digitálneho prostredia pre všetkých.
 • Eva Pavlíková z Česko.digital je významnou osobnosťou v oblasti digitálnej transformácie a bojuje za digitálne práva. Jej práca a angažovanosť sú dôležité pre zlepšenie digitálnej gramotnosti a bezpečnosti, a preto má veľký vplyv na spoločnosť.
 • Eva Nečasová je zakladateľkou projektu UI pre deti, ktorý sa zameriava na interaktívne vzdelávanie a vývoj aplikácií pre deti. Jej práca prispieva k rozvoju technologickej gramotnosti už v útlejšom veku a pomáha deťom rozvíjať kreativitu a zručnosti v oblasti IT.
 • Zuzana Molčanová je vedúcou oddelenia vzdelávania pre priemysel v spoločnosti Microsoft na Slovensku. Jej práca a angažovanosť sú zamerané na zlepšenie technologickej gramotnosti a digitálnej inklúzie, čím prispieva k lepšej pripravenosti a odbornej kvalifikácii ľudí v oblasti IT.
 • Lenka Hlinková je zakladateľkou Ženského algoritmu, ktorý pomáha ženám získavať základné znalosti o programovaní a IKT. Jej práca a angažovanosť sú dôležité pre podporu rovnosti pohlaví v oblasti IT a pre lepšie zapojenie žien do tejto sféry.
 • Andrea Ubrežiová je produktovou manažérkou na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Slovenskej republike. Vďaka svojej práci prispieva k modernizácii a informatizácii verejnej správy a zlepšeniu služieb štátu svojim občanom.
 • Anna Záhorčáková je obchodnou riaditeľkou v spoločnosti DITEC a ambasadorkou žien v IT,  svojimi skúsenosťami a odbornosťou pomáha zákazníkom z oblasti IT zlepšovať a optimalizovať svoje podnikanie, organizuje workshopy pre dievčatá a súťaž pre stredoškoláčky v oblasti IT.
 • Jasna Hengović pracuje ako vývojárka softvéru v spoločnosti Cosylab v Slovinsku. Jej práca zahŕňa vývoj a implementáciu softvéru pre rôzne zdravotnícke zariadenia.
 • Lara Topol je prvou hlavnou prevádzkovateľkou jadrového reaktora na jadrovej elektrárni v Slovinsku. Svojou prácou prispieva k zabezpečeniu energetickej nezávislosti krajiny.
 • Barbora Buhnová je profesorkou a medzinárodne uznávanou odborníčkou z organizácie Czechitas a Masarykovej univerzity v Českej republike. Svojimi aktivitami podporuje vzdelávanie žien v oblasti IT a zvyšovanie ich zastúpenia v tejto oblasti.
 • Tereza Bartoníčková pracuje ako poradkyňa a podporučníčka v kybernetických silách v Českej republike. Je zakladateľkou think-tank Czech Internet Institut. Svojou prácou prispieva k zvyšovaniu kybernetickej bezpečnosti a ochrane krajiny pred kybernetickými útokmi.

Aj vďaka ich úsiliu a práci sa stáva oblasť IKT prístupnejšou pre ženy a podporuje sa väčšie zapojenie žien do tejto oblasti. Ich príklady ukazujú, že aj ženy môžu byť lídrami a novátorkami v IKT a pomáhajú prekonávať stereotypy v tejto oblasti.

Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Pokročilý
 • Základné
 • Odborník na digitálnu oblasť
 • Stredné


Geografický rozsah - krajina

 • Slovenia
 • Slovensko
 • Česká republika
 • Európska únia


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať