Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

Vrcholoví manažéri na Slovensku stále prevažne pristupujú k implementácií digitálnej transformácie odmietavo, čím sa brzdí tempo digitalizácie a realizácie transformačných zmien. Bez vhodnej komunikácie a vzdelávania vedúcich pracovníkov nedôjde k úspešnej digitálnej transformácií procesov, a najmä ľudských zdrojov. Digitálna transformácia zároveň úzko súvisí so zelenou transformáciou, pretože moderné digitálne technológie a inovácie majú potenciál viesť k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu hospodárstvu. Poskytuje sa tak významná príležitosť v oblasti čistých technológií a zelených pracovných miest. Práve národným projektom “Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska” reflektujeme uvedené aspekty so zámerom zvýšiť úroveň digitálnych a zelených zručnosti vrcholových manažérov podnikateľského sektoru, samospráv a orgánov verejnej moci.

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu úrovne digitálnych a zelených zručností pre povolania previazané na SK RIS3 2021+ domény, najmä na doménu 1 (Inovatívny priemysel pre 21.storočie) a doménu 3 (Digitálna transformácia Slovenska) a k reflektovaniu potrieb vyplývajúcich z  priemyselnej a zelenej transformácie prostredníctvom aktívneho šírenia povedomia o digitálnej a zelenej transformácii medzi podnikateľským sektorom, samosprávami a orgánmi verejnej moci na území Slovenskej republiky.