Súťaž programátorských tímov SOŠ vo vývoji reálnych aplikácií v spoločnosti Lidl Slovenská Republika vstupuje do finále

3. júna 2021

Dňa 20.5.2021 sa “online” stretli účastníci súťaže programátorských tímov SOŠ vo vývoji reálnych aplikácií v spoločnosti Lidl (“Realdevelopment”), aby súťažný výbor rozhodol o kvalite predložených návrhov a tým aj výsledku semifinále súťaže.

O však čo vlastne šlo? Spoločnosť LIDL v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a jej kolektívnym členom Slovenskou asociáciou moderného obchodu (SAMO) v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ponúkla stredným odborným školám vzdelávajúcim v IKT odboroch projekt súťažným spôsobom:

Cieľ: pod dozorom učiteľov a IT špecialistov spoločnosti LIDL možnosť vytvárať prototypy aplikácií využívané v modernom predaji, distribúcii a obchode.

Priebeh: Spoločnosť Lidl predložila súťažiacim 3 zadania pre vývoj 3 aplikácií, do ktorých sa mohli zapojiť max. 3 žiaci za každú zúčastnenú školy v 3 kolách:

 1. KOLO: Výber zadania a jeho spresnenie , kompletizovanie informácií, komunikácia, zháňanie informácií potrebných na vývoj aplikácie – študenti sa mohli pýtať online, alebo mailovou komunikáciou.
 2. KOLO – SEMIFINÁLE: Prines svoje riešenie. Po druhom kole súťažný výbor LIDL vyberie úspešných riešiteľov pre každú z 3 aplikácií, pričom odmenou bude Apple iPhone SE! Najlepšie riešenia pre každú aplikáciu – teda traja najlepší programátori SOŠ postupujú do 3. kola.
 3. KOLO – FINÁLE: Nasadenie a testovanie aplikácie priamo v prostredí spoločnosti Lidl s odmenou pre jednotlivca/zo školy po úspešnom nasadení – iPad, počítač.

Do súťaže sa zapojili súťažné tímy zo škôl:

 • Spojená škola – Stredná priemyselná škola elektrotechnická Š.A.Jedlíka v Nových Zámkoch s pedagogickou podporou p. Márie Polákovej
 • Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici s pedagogickou podporou p. Miriam Popovičovej
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste (Spojená škola) s pedagogickou podporou p. Patrika Predajňu
 • Stredná odborná škola informačných technológií na Ostrovského ul. v Košicach s pedagogickou podporou p. Lukáša Zmudu
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej ul. Bratislave s pedagogickou podporou p. Dany Juhásovej, Michaely Horalovej Kalinovej a Martina Janovca

Všetky súťažné stretnutia sa odohrávali v online prostredí, čo ešte viac komplikovalo súťažiacim, ich pedagógom i zadávateľskému tímu LIDL prácu, avšak všetci to vždy zvládli.

Súťažný výbor spoločnosti LIDL napokon vyhodnotil všetky návrhy riešení, ktoré boli do semifinále prihlásené ako vysoko kvalitné a prínosné. Do finálne postúpili 3 tímy, t.j. 8 žiakov, ktorých návrh najviac presvedčil:

 • Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Banská Bystrica – v oblasti riešenia CONTROLLING – Aplikácia pre prehľad o agende členov tímu
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto – v oblasti riešenia IT – Aplikácia pre Asset Management a
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto – v oblasti riešenia HR – Formulár pre mzdové oddelenie

Trom postupujúcim tímom gratulujeme!

Avšak súťažný výbor uznal aj ostatné riešenia za veľmi dobré, až porovnateľné, a priznal ostatným 13 žiakom zo SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica, SPŠE Hálova Bratislava, Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky, SOŠ informačných technológií Ostrovského, Košice odmenu iPhone SE 2020 128GB. Takisto gratulujeme! Oficiálne vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehne po skončení finálneho kola:

Semifinále vyhodnotila Petra Zorvanová, Team coordinator IT Office & Information Security Specialist spoločnosti LIDL: “Ďakujeme za spoluprácu. Z našej strany považujeme projekt za úspešný. Stretli sme veľa šikovných a perspektívnych študentov, ktorí sa určite nestratia. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať ako funguje reálny biznis. Samozrejme je čo zlepšovať, aj z našej strany, a v prípade ďalších kôl posunúť úroveň o niečo vyššie. Máme na “čakačke” ešte veľa aplikácií, ktoré by sme vedeli takýmto spôsobom zaradiť do budúceho pokračovania projektu Realdevelopment.”

A my všetci sa už tešíme na vyhodnotenie tretieho finálneho kola, ktoré oficiálne skončí 18. 6. 2021!

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať