Archív: podpora školám poskytovaná počas COVID-19 v 3-6/2020

16. októbra 2020

[kc_row use_container=”yes” _id=”251042″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”408727″][kc_accordion _id=”438181″ close_all=”yes” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`header`:{`background-color|.kc_accordion_header`:`#e3ffe4`},`active`:{`color|.kc-section-active .kc_accordion_header a`:`#000000`,`background-color|.kc-section-active .kc_accordion_header`:`#e3ffe4`}}}}”][kc_accordion_tab title=”Podpora školám pre vizuálne učenie na diaľku počas COVID-19 – zatiaľ neaktualizovaná pre školský rok 2020/21″ _id=”463920″ icon_option=”yes” icon=”sl-arrow-right-circle”][kc_accordion# _id=”975466″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`header`:{`background-color|.kc_accordion_header`:`#f0f7ff`,`border|.kc_accordion_header`:`1px solid #e6edf5`}}}}”][kc_accordion_tab# title=”Kontakty_pre_získanie_podpory” _id=”483687″ icon_option=”yes” icon=”sl-arrow-right-circle”][kc_column_text _id=”572438″]

Nástroje komunikácie pre vizuálne učenie na diaľku pre vás zdarma pripravili členovia Digitálnej koalície: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoločnosti Microsoft Slovakia, Cisco Systems Slovakia, IBM Slovensko, ich partneri K_corp, Alef, tímy ich odborníkov a dobrovoľníkov, ako aj tímy projektov IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a Sieťové akadémie na Slovensku. Odbremeňte rodičov a pomôžte im zaviesť denný režim detí. Školy pri rozbiehaní učenia na diaľku môžu žiadať o podporu na kontaktoch:

 • sieť školských výpočtových stredísk CVTI SR podľa krajskej príslušnosti:
  bratislavský kraj: videokonf@svsba.sk ∼ trnavský a nitriansky kraj: videokonf@svspn.sk
  banskobystrický kraj: videokonf@svsbb.sk ∼ žilinský a trenčiansky kraj: videokonf@svslm.sk
  košický a prešovský kraj: videokonf@svsmi.sk
 • centrum podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR emailom na adresu helpdesk@iedu.sk, alebo v čase 8:00-16:00 na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033
 • zdroj informácií pre školy: www.ucimenadialku.sk

Skúsenejšie školy sa môžu priamo riadiť inštrukciami nižšie:

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab#][kc_accordion_tab# title=”Podporované_komunikačné_nástroje” _id=”848785″ icon_option=”yes” icon=”sl-arrow-right-circle”][kc_column_text _id=”362234″]

Microsoft Teams a Office 365 kompletný vzdelávací program s komunikačným nástrojom. Informácie a podpora:

Škola na diaľku – všetky informácie o podpore online vzdelávania spoločnosti Microsoft pod jednou strechou   ∼   Novinky na Facebooku   ∼   FB skupina pre učiteľov   ∼   FB skupina pre IT správcov   ∼   Blog pre učiteľov, žiakov a rodičov


Cisco Webex Meetings jednoduchý nástroj pre vzdialenú vizuálnu komunikáciu. Spoločné informácie:

Úplná informácie pre učenie s Webex Meeting  ∼   Prezentácia   ∼   Príručka   ∼   Pravidelné webináre, kliknete v čase konania: pondelok 13:00 , utorok 11:00 , štvrtok 11:00   ∼   Inštruktážne video zo ZŠ Komenského, Spišská Nová Ves

Vyberte si z možností podpory Webex Meetings:

 • Podpora Cisco – rýchly postup pre školy a ich kontaktné osoby skúsené v IT, ktoré si poradia a vyškolia svojich učiteľov:   1. Žiadajte o licenciu na: webexsk@cisco.com
 • Podpora IBM – požiadajte o asistenta z radov dobrovoľníkov IBM pre školu:   1. Ako začať krok po kroku   →   2. Žiadajte o licenciu na: webexdoskoly@sk.ibm.com
 • Podpora IT Akadémia – školy zapojené do národného projektu IT Akadémia: 1. Kontaktujte svojho koordinátora   →   2. Registrujte sa na metodický webinár učenia s Webex Meetings (poradia i pre iné komunikačné nástroje)
 • Podpora pre Sieťové akadémie NetAcad v SR1. Kontaktujte svojho koordinátora

Upozornenie: poskytujeme podporu tých komunikačných nástrojov, ktorých oficiálne zastúpenie na Slovensku túto pomoc v čase COVID-19 bezplatne ponúklo. Je len na rozhodnutí a zodpovednosti školy, aký nástroj vizuálnej komunikácie si zvolí. Zisťujeme stav podpory pre Google Classroom. Nie sme iniciatívni v podpore nástroja Zoom vzhľadom na odporučenie Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT vyhnúť sa používaniu rizikových platforiem, avšak v rámci projektu IT Akadémia vieme pomôcť. Pre výmenu informácií medzi školou a žiakom odporúčame požívať overené nástroje ako EduPage. Pre využívanie iných úložísk si pozrite odporúčania SK-CERT: o úložiskách v Cloude.

Nižšie nájdete: → Odporúčania ako začať

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab#][kc_accordion_tab# title=”Praktické_odporúčania_školám_ako_začať” _id=”219854″ icon_option=”yes” icon=”sl-arrow-right-circle”][kc_column_text _id=”366905″]

Zo skúseností prvých škôl s využívaním digitálnych nástrojov na Slovensku sme pripravili niektoré odporúčania a zásady pre vizuálnu komunikáciu učiteľov so žiakom – každá škola to zvládne, zvážte aj zapojenie vychovávateľov zo školských klubov (pomôcť žiakom s domácimi úlohami a umožniť im navzájom komunikáciu) a materských škôl (výchova sa nemusí zastaviť):

 1. Riaditeľ školy rozhodne: poraďte sa so školským IT administrátorom, s učiteľmi zručnými v používaní informačných a komunikačných technológií (IKT) a menujte zodpovednú kontaktnú osobu.
 2. Zistite ako sú učitelia vybavení IKT a pomôžte im z výbavy školy (ideálne notebookmi). Učitelia bývajúci blízko školy môžu preferovať učenie na diaľku z učebne (za dodržania bezpečnostných opatrení, sám učiteľ v triede).
 3. Oslovte rodičov, ponúknite im túto iniciatívu ako pridanú hodnotu školy a požiadajte ich o podporu v dobe krízy.
 4. Zistite ako sú žiaci a rodiny vybavené IKT a internetom. Čím nižší ročník, tým dôležitejšia komunikácia s rodičmi a ich podpora učenia dieťaťa na diaľku. Žiaci počnúc druhým stupňom ZŠ už zvyknú používať smartfón – na strane žiaka sa dá dobre využiť. Ak niektorý žiak nie je technicky vybavený a neviete mu pomôcť, pomôžte aspoň ostatným a jeho učiteľ sa mu bude venovať individuálne.
 5. Zvoľte jednotnú komunikáciu pre celú školu. Existujú 3 úrovne komunikácie:
  • iscAgenda EduPage (elektronická Žiacka knižka atp.) nástroj základnej dennej komunikácie učiteľov, žiakov a rodičov, na zadávanie, plnenie a kontrolu domácich úloh (menej efektívny, avšak použiteľný je e-mail a telefón)
  • Komunikačný nástroj pre vizuálny kontakt – na Slovensku sú zastúpené nástroje Microsoft TeamsCisco Webex Meetings (oslovil nás aj Google, pracujeme na tom). Pri týchto môžete rátať s podporou call centra MŠVVaŠ SR, školských výpočtových stredísk, odborníkov a dobrovoľníkov a garanciami bezpečnosti komunikácie a identít žiakov. Bez garancie môžete zvážiť aj iné, ako Zoom, najmä ak s nimi máte skúsenosť. Neodporúčame využívať verejne dostupné nástroje zdarma, ako napríklad Facebook – neviete, kde skončia vaše osobné údaje a identity žiakov. Žiaci do 12 rokov nemajú používať e-mail.
  • Digitálny vzdelávací obsah ponechávame na výbere učiteľov a školy.
 6. Získajte bezplatnú licenciu na komunikačný nástroj pre celú školu a podporné materiály, videá, video-školenia podľa tejto WEB stránky. Ak registrujete jednu licenciu na celú školu, budete potrebovať zoznam učiteľov školy a ich e-mail.
 7. Ako prvý sa na komunikačný nástroj zaškolí zodpovedná kontaktná osoba a ideálne 2-3 učitelia zruční v používaní IKT. Využite do slovenčiny preložené webináre, školiace videá, prezentácie a produktové materiály.
 8. Zodpovedná kontaktná osoba zaškolí na komunikačný nástroj ostatných učiteľov školy. Najprv urobte cez získaný nástroj s učiteľmi poradu a vysvetlite im základy. Učiteľom poskytnite podklady z tejto WEB stránky. Porady učiteľov (“zborovňa”) robte na diaľku podľa potreby.
 9. Učitelia so žiakmi urobia triednickú hodinu a naučia ich používať komunikačný nástroj. Termíny si so žiakmi dohodnite. Dobre je k tomu prizvať aj rodičov. Žiakom prvého stupňa ZŠ má vždy pomáhať rodič. Triednickú hodinu si podľa potreby zopakujte, až kým žiaci komunikáciu na diaľku zvládnu. Počnúc druhým stupňom ZŠ požiadajte učiteľov odborných predmetov, aby sa so žiakmi takto skontaktovali. Netlačte na pílu a uistite sa, že učitelia i žiaci nový spôsob učenia zvládajú. Na konci triednickej hodiny umožnite žiakom komunikovať navzájom. Môže to trvať niekoľko dní.
 10. Postupne začnite “učiť na diaľku”. Opierajte sa o platný rozvrh, aby ste sa vyhli kolíziám s kolegami. Spočiatku veľa hodín z rozvrhu vynecháte. Zmierte sa s tým. Zo dňa na deň sa budete v komunikácii so žiakmi cez internet zlepšovať. Spočiatku sa sústreďte na výklad dôležitých a náročných častí látky a aby žiaci zvládali domáce úlohy zadané cez EduPage. Viac klaďte otázky a so žiakmi o učive diskutujte.
 11. Skoordinujte sa s kolegami a platný rozvrh si prispôsobte (na “digitálny”). Aj dobré školy po 3 týždňoch z pôvodného rozvrhu nezvládnu všetko, možno len 70%. Vynechajte telesnú výchovu, niektorým predmetom ako sú kreslenie, etická výchova sa venujte len občasne, alebo ich tiež úplne vynechajte. Skúste sa zamerať na to, čo je podstatné. Všetko nestihnete a netlačte do toho žiakov – kliknite pre Video – mamička učiteľom.
 12. Zaveďte žiakom a učiteľom pravidelný denný a týždenný režim. Nemusíte začínať denne od 8:00, môžete začínať aj končiť neskôr (najneskôr do 15:00 hod). Začínajte celá škola jednotne, zjednoťte aj čas obedňajšej prestávky. Žiak spočiatku zvládne denne 2, neskôr 3 takéto vyučovacie hodiny s vizuálnym kontaktom “na diaľku”. Pre učiteľa to bude ešte náročnejšie. Nie je to pravidlo, avšak na prvom stupni ZŠ to pri cca. 2 vyučovacích hodinách cez internet denne zrejme aj zostane, na druhom stupni zvládnete 3-4 hodiny a starší žiaci maximálne 5 vyučovacích hodín denne. Čím viac hodín denne žiaci zvládajú, tým menší rozsah domácich úloh im zadávajte (sú to tiež ľudia). Na prvom stupni ZŠ môže vyučovacia hodina trvať dlhšie, učiteľ bude mať i tak viac starosti s udržaním pozornosti detí. Ak rodičia pracujú z domu, pre najnižšie ročníky môže vyhovovať čas vyučovania poobede. Na vyšších stupňoch učitelia matematiky a technických premetov môžu spočiatku potrebovať 60 a viac min. vyučovaciu hodinu, učitelia občianskej náuky to vraj zvládajú aj za pol hodiny.
 13. Aby sa “digitálny” rozvrh stabilizoval, zorganizujte priebežné plánovanie rozvrhu na škole – potreby jednotlivých učiteľov na vyučovacie hodiny na ďalší týždeň zbierajte na jednom mieste na úložisku školy (EduPage). Každý triedny učiteľ by na konci týždňa mal skontrolovať vyťaženosť žiakov svojej triedy v uplynulom týždni a podľa priebehu vzdelávania skoordinovať presuny a trvanie hodín s kolegami-učiteľmi na ďalší týždeň.
 14. Za dva-tri týždne je každá škola schopná prejsť na učenie na diaľku s vizuálnym kontaktom učiteľa so žiakmi, v upravenom “digitálnom rozvrhu hodín” a režime, ktorý potrvá do konca školského roku.
 15. Stále prispôsobujte učenie na diaľku možnostiam učiteľov, žiakov a rodičov – nezabudnite, že aj vo vyučovaní ide o “mimoriadny stav”. Sledujte odporúčania ministerstva školstva (najmä ohľadne samotného vyučovania, klasifikácie a používania digitálneho vzdelávacieho obsahu).

Až v kríze sme si začali lepšie uvedomovať možnosti využitia digitálnych technológií vo vzdelávaní i v živote, nevyhnutnosť redukovať memorovanie a rozsah učiva v prospech toho čo je dôležité a napokon – význam práce učiteľov.


Nižšie nájdete: → Digitálne zručnosti a bezpečnosť na internete

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab#][kc_accordion_tab# title=”Digitálne_zručnosti_a_bezpečnosť_na_internete” _id=”972442″ icon_option=”yes” icon=”sl-arrow-right-circle”][kc_column_text _id=”443298″]

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab#][/kc_accordion#][/kc_accordion_tab][/kc_accordion][/kc_column][/kc_row]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať