Druhé rokovanie digitálnej koalície 8.2.2018

12. februára 2018

[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”686418″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”891225″][columns] [span3]

Rokovanie Digitálnej koalície sa zúčastnilo 21 zakladajúcich členov a pristúpili 16 noví členovia

[/span3][span3]

Rokovanie uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Peter Pellegrini 

[/span3][span3]

Hostiteľ - Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Hostiteľ – Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko

[/span3][span3]

Odpočet plnenia záväzkov predniesol Mário Lelovský, prvý viceprezident ITAS a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

[/span3][/columns][kc_column_text _id=”193263″]

Výkonný výbor Digitálnej koalícia prerokoval odpočet záväzkov zakladajúcich členov, informácie o riešených témach a pristúpenie nových členov aj s ich záväzkami. Rokovanie otvoril Peter Pellegrini vicepremiér vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, predseda predstavenstva Digitálnej koalície: „Digitálna koalícia je vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky.

Odpočet záväzkov

Predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský vyhodnotil plnenie záväzkov zakladajúcich členov: “Každý z členov musí cítiť zodpovednosť za to, aby sme úspešne čelili výzvam nastupujúcej digitálnej ekonomiky. Vidíme záujem o vstup zo strany mnohých ďalších subjektov, čo svedčí o fakte, že členstvo v Digitálnej koalícii prináša výsledky.” Zároveň zdôraznil veľké možnosti spolupráce členov Digitálnej koalície a ako príklad takejto účinnej spolupráce uviedol realizáciu spoločného študijného programu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave s univerzitou v Charkove, za súčinnosti IT Asociácie Slovenska. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a s podporou agentúry SARIO. Touto spolprácou “Získame kvalitných absolventov IT odborov aj zo susednej krajiny, čo je vzhľadom na neustále klesajúci počet študentov na našich IT fakultách dobrou správou“ skonštatoval Mário Lelovský, ktorý je súčasne prvým viceprezidentom IT Asociácie Slovenska a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov SR.

Na úvodnom stretnutí Digitálnej koalície 26.9.2017 bolo prijatých 21 zakladajúcich členov s 90 záväzkami v oblasti zvyšovania digitálnych kompetencií a vytvárania podmienok pre zvládnutie digitálne transformácie. Účastníci druhého rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície 8.2.2017 privítali 16 nových členov, ktorí priniesli 43 a zakladajúci členovia k tomu pridali 12 nových záväzkov. To je spolu 145 záväzkov všetkých 37 členov Digitálnej koalície. Z doterajších 90 záväzkov zakladajúcich členov bolo k 8.2.2018 úplne splnených 15 záväzkov, 50 je plnených priebežne a 25 sa ešte nezačalo plniť (čakajú na financovanie, alebo splnenie iných podmienok). Žiadny záväzok nebol zrušený, ani nemá neznámy stav. Záväzky členov sú rôznej veľkosti a hodnoty:

Prehľad plnenia záväzkov Digitálnej koalície ku dňu 8.2.2018.

Každý člen Digitálnej koalície prispieva plnením záväzkov podľa svojich možností. Vybrali sme niekoľko členov a ich záväzkov, ktoré pre ich plnenie, hodnotu alebo aktuálnosť vzhľadom na ciele Digitálnej konferencie zaujali:

T-Systems – prezentoval Daniel Giebel, CEO

spoločnosť pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie – na troch fakultách vysokých škôl sa do nich prihlásilo 78 študentov. Spoločnosť zároveň pre podporu výučby dodala 210 notebookov.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – prezentoval Ladislav Miko, vedúci zastúpenia

zapojilo vyše 1900 študentov a 121 škôl do projektu Mladý digitálny Európan a v r. 2017 podporilo projekty Junior Internet, IT Fitness Test a Aj ty v IT.

Cisco Systems Slovakia – prezentoval Marian Puttera, obchodný riaditeľ pre verejný sektor)

je odborným garantom pri príprave sieťových predmetov na stredných a vysokých školách, rovnako koordinuje a poskytuje expertíznu podporu pri zavádzaní programu Sieťových akadémií. Aktuálny počet študentov akadémií je takmer 16 000 (v roku 2016 to bolo 5 500 študentov a počet rastie).

Microsoft Česká a Slovenská Republika – prezentovala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva

vo svojom Študentskom trénerskom centre, ktoré je aktívne v školách po celom Slovensku, pripravil 25 absolventov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a ako budúci školitelia budú poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

Republiková únia zamestnávateľov – vystúpil Miroslav Kiraľvarga, prezident

vypracovala strategický materiál “Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore“. Nad rámec záväzkov vypracovala a odovzdala Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhy zmien požadovaných zamestnávateľmi v oblastiach regionálneho školstva a vysokoškolského vzdelávania.

Viac o záväzkoch členov Digitálne koalície sa dozviete tu na našej stránke.

Témy na riešenie

Predseda vykonného výboru Mário Lelovský ďalej uviedol, že popri vyhodnocovaní výsledkov a prijímaní nových členov, potenciál Digitálnej koalície je i v riešení problémov v kruhu a diskusii členov, preto otvoril niekoľko tém, ktoré by členovia Digitálnej koalície môhli pomôcť vyriešiť:

Znížené normatívy na technických vysokých školách – podnetom prispel rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., člen predstavenstva Digitálnej koalície, ktorý prítomným objasnil tento problém – že ak technicky orientované slovenské vysoké školy majú byť schopné produkovať pre priemysel dostatočný počet a kvalitu absolventov, je kontraproduktívne znižovať im dotácie na výučbu. Súčasne rektor STU v Bratislave uviedol, že Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave práve získala akreditáciu britského Inštitútu inžinierstva a technológií (IET) pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy. Ide o akreditáciu, ktorú má univerzita v Cambridge.

Príspevok k neznižovaniu náročnosti maturít z matematiky

IT Asociácia Slovenska prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov sa v pripomienkovom konaní k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách obrátila na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a podporila ho v tom, aby sa naďalej nezľahčovala maturita z matematiky na gymnáziách a stredných školách. Nakoľko povinná maturita z matematiky bola na Slovensku zrušená, neustále sa znižuje aj kvalita výučby matematiky na stredných i základných školách a následne uchádzači o štúdium na vysoké školy, najmä prírodovedného, či technickckého smeru, vykazujú veľké medzery a nepripravenosť na náročnejšie štúdium. Mário Lelovský informoval, že Výbor pre vzdelávanie RÚZ si zobral za úlohu touto situáciou sa zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Pristúpenie nových členov

Prispieť k cieľom Digitálnej koalície sa rozhodli ďalšie organizácie a inštitúcie z privátneho, verejného i neziskového sektora. Počet členov Digitálnej koalície tak vzrástol 36. Novým členmi sa stávajú Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Datalan, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, IT v kurze n.o., Itera Slovakia, Konfederácia odborových zväzov SR, mesto Kežmarok, Orange Slovensko, Seges s.r.o., SimpleCell Networks Slovakia, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská živnostenská komora, Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia, Uber Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Pripraviť sa na dopady digitálnej transformácie  Za zvlášť zaujímavých členov je možné označiť napríklad Konfederáciu odborových zväzov, kde tradične konzervatívna odborová inštitúcia prejavila jasný záujem nasadiť moderné technológie a zvýšiť digitálne zručnosti nielen svojich vlastných pracovníkov, ale aj členov odborových zväzov.

Vstup Slovenskej živnostenskej komory signalizuje záujem drobných podnikateľov o využívanie nových technológií, ktoré digitálne zručnosti priamo vyžadujú.

Vstup mesta Kežmarok, ktoré má ambície stať sa Smart City, v kombinácii so vstupom významných nadnárodných korporácií Uber a Orange jednoznačne signalizuje pokrok smerom k digitalizácii mestskej infraštruktúry aj na Slovensku.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať