Štart Digitálnej koalície

27. septembra 2017

[kc_row use_container=”yes” _id=”822348″][kc_column width=”100%” _id=”348970″][kc_column_text _id=”881969″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

Štart Digitálnej Koalície na Slovensku prebehol veľkolepým štýlom, pri zrode stálo už 21 členov, ktorí do projektu priniesli 87 záväzkov, ktoré potvrdili podpisom zakladajúceho Memoranda.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=”large” _id=”784691″ image_source=”media_library” image=”257″][kc_column_text _id=”125865″]

Bratislava, 27. september 2017 – Myšlienka a iniciatíva budovania Národných koalícií pre digitálne zručnosti a povolania prichádza z Európskej komisie ako pokračovanie iniciatívy Grand Coalition for Digital Jobs z roku 2013. Európska komisia identifikovala nedostatok až jeden milión IT špecialistov v roku 2020 a spustila aktivity smerujúce k riešeniu tohto problému, ktorý by zásadným spôsobom ohrozil prechod krajín na digitálnu ekonomiku a budovanie jednotného digitálneho trhu Európskej únie.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=”276169″]

V decembri 2016 bola v Bruseli založená Koalícia pre digitálnej zručnosti a povolania (Digital Skills and Jobs Coalition) ako aktivita, ktorá rozširuje pôsobnosť Grand Coalition.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=”378950″]

Na Slovensku sa v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR ujala tejto iniciatívy IT asociácia Slovenska. A to z viacerých dôvodov. Už dnes jednoznačne pociťujeme nedostatok IT špecialistov, aktuálne iba členom IT Asociácie Slovenska chýba asi 13 000 pracovníkov, a to sa digitalizácia podnikov ešte len rozbieha. Na základe dostupných podkladov očakávame, že až 20 000 špecialistov bude chýbať v roku 2020. Tento nedostatok už teraz spôsobuje predražovanie pracovnej sily a prípadne až nemožnosť zamestnať potrebných odborníkov pre mnohé firmy. Tento problém je ešte vypuklejší vo verejnom sektore, ktorý vďaka tabuľkovým platom nie je schopný zaplatiť ako informatikov, tak ani učiteľov informatických predmetov a pedagógov informatických študijných odborov.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=”330198″]

Digitálna koalícia, ktorej predsedom predstavenstva sa včera stal vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda včera pri podpise Memoranda zároveň predstavil svoje detailné ciele. Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov.

Predsedom výkonnej rady sa stal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Zoznam členov nájdete tu: https://digitalnakoalicia.sk/clenovia-a-zavazky/

[/kc_column_text][kc_carousel_images img_size=”medium” items_number=”3″ tablet=”2″ mobile=”1″ speed=”2″ pagination=”yes” auto_play=”yes” delay=”8″ alt_text=”__empty__” _id=”734446″ images=”262,257,260,261,161,112″ onclick=”none” navigation=”yes” nav_style=”round”][kc_title text=”QWtvIGJ1ZGUgRGlnaXTDoWxuYSBrb2Fsw61jaWEgcHJhY292YcWlPw==” _id=”203782″ type=”h3″][kc_column_text _id=”808936″]

  1. Včerajším štartom sa zakladá predstavenstvo, výkonný výbor Digitálnej koalície a funkcií sa ujímajú zástupcovia iniciátorov: vicepremiér Peter Pellegrini ako predseda predstavenstva a Mário Lelovský ako predseda výkonného výboru. Predstavenstvo ako reprezentatívny orgán sa zíde raz ročne, aby vyhodnotilo plnenie cieľov koalície a nastavilo rámec pre jej ďalšie pôsobenie.
  2. Výkonný výbor sa do 2 mesiacov stretne a za podpory Sekretariátu Digitálnej koalície a v komunikácii s členmi spresnia existujúce záväzky s ohľadom na ich hodnotnosť a realizovateľnosť (kvantifikácia, odhad pozitívnych dopadov, časové míľniky, povaha zdrojov, atď.) do konečnej podoby. Výkonný výbor bude štvrťročne vyhodnocovať plnenie záväzkov, ako aj prijímať nových členov a ich záväzky.
  3. S podporou IT Asociácie Slovenska a v jej sídle na Cukrovej ul. 14 v Bratislave sa zriaďuje stály sekretariát Digitálnej koalície, tajomníkom Digitálnej koalície a kontaktnou osobou je pán Andrej Bederka (tajomnik@digitalnakoalicia.sk, +421 917 457 748). Včerajším dňom bola spustená aj web stránka DK, kde budú dostupné všetky jej aktivity, záväzky členov a neskôr stav ich plnenia, ako aj ďalšie dôležité informácie.
  4. Každý člen Digitálnej koalície sa navyše zaväzuje k súčinnosti a poskytovaniu informácií na vypracovanie štúdie dopadov a pripravenosti na digitálnu transformáciu a na popularizáciu digitalizácie v oblasti svojho pôsobenia a v rámci svojich možností.
  5. DK má dnes 21 členov a v priebehu posledných dní sme zaznamenali žiadosti o členstvo od viacerých významných subjektov, čo nás veľmi teší. Nových členov ohlásime na ďalšom podujatí.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=”637660″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|p`:`20px inherit inherit inherit`}}}}”]

Viac informácií, ako aj partnerov a ich záväzky nájdete na www.digitalnakoalicia.sk, alebo FB: www.facebook.com/digitalnakoalicia

Digitálne koalície v EÚ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať