MIRRI: Digitálni seniori

10. januára 2023

Projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ predstavuje unikátny koncept, ktorým Slovensko reaguje na aktuálnu situáciu a dopady pandémie na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Jeho hlavným cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti približne 170.000 seniorom a znevýhodneným osobám vo veku od 65 rokov formou prezenčných a e‑learningových školení. Aby sa mohlo školenia zúčastniť čo najviac záujemcov, tak budú alokované v rôznych častiach Slovenska.

Ďalším cieľom je poskytnúť už vyškoleným seniorom vhodné technické zariadenia s dátovými balíkmi, na zvýšenie motivácie využívania elektronických služieb a e‑learningových školení.

Zostavenie školení

Školiaci program je pripravený na základe odporúčaní prípravnej štúdie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a ďalších odborníkov so skúsenosťami so vzdelávaním digitálnych zručností seniorov. 

Je navrhnutý tak, aby rozvíjal digitálne zručnosti potrebné na efektívny prístup k digitálnym verejným službám a aktívne zlepšoval digitálne znalosti seniorov. Je prispôsobený zručnostiam seniorov a prihliada na individuálny prístup lektora k seniorom. Školenia sú vedené v slovenskom jazyku. 

Trvanie školenia

Školenie sa bude uskutočňovať raz do týždňa po dobu piatich týždňov, pričom jedno stretnutie bude trvať 3 vyučovacie hodiny.

Pre každé sedenie je pre seniorov pripravené vzdelávanie v konkrétnom vzdelávacom rozsahu a téme, pričom vyučovacie hodiny budú rozdelené 15 minútovými prestávkami.

Viac o kurzoch: https://www.digitalniseniori.gov.sk/skolenia?csrt=1237958404087943905

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

  • Osoby, ktoré si vyžadujú rekvalifikáciu v zamestnaní
  • Osoby s 10+ročnou praxou


Typology of training opportunities

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

  • Zmiešané


Trvanie odbornej prípravy

Do 3 mesiacov


Is this course free

Yes


Is the certificate/credential free

Yes


Typ záznamu o výcviku

Jediná ponuka


Training Start date


Úsilie

Svetlo na čiastočný úväzok


Ponúkané prihlasovacie údaje

Vzdelávacia aktivita


Self-paced course

No


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať