Labak.net

28. februára 2023

Labak.net je webová stránka, ktorá ponúka nástroje pre vytváranie a publikovanie online testov a kvízov. Stránka je určená pre vyučujúcich, trénerov, zamestnávateľov a ďalších profesionálov, ktorí potrebujú efektívne a jednoduché nástroje na meranie vedomostí a schopností svojich zamestnancov, študentov alebo účastníkov tréningov.

Hlavnou funkciou stránky je možnosť vytvoriť test alebo kvíz. Tento nástroj umožňuje vytvárať otázky s rôznymi typmi odpovedí, ako sú napríklad viacnásobné odpovede, krátke odpovede alebo doplnenie chýbajúcich slov. Testovanie môže byť nastavené s obmedzeným časom, s možnosťou pridania obrázkov alebo videí, a s rôznymi nastaveniami ako napríklad počet pokusov, ktoré môže účastník použiť na splnenie testu.

Okrem toho, stránka umožňuje aj sledovanie výsledkov testov a kvízov. Vyučujúci alebo tréneri môžu získať okamžitú spätnú väzbu o výsledkoch a úspešnosti účastníkov. Stránka ponúka aj rôzne analytické nástroje, ktoré umožňujú vyučujúcim a trénerom sledovať úspešnosť účastníkov v rôznych oblastiach a identifikovať slabé miesta alebo nedostatky, ktoré môžu byť následne zlepšené.

Okrem toho, Labak.net ponúka aj ďalšie užitočné nástroje pre vyučujúcich a trénerov. Stránka umožňuje vytvárať online kurzové materiály a následne sledovať pokrok účastníkov. Všetky tieto nástroje sú prístupné z jedného miesta, čo uľahčuje prácu vyučujúcim a trénerom.

Viac o stránke: https://labak.net/

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Umelá inteligencia


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

  • Osoby v základnom vzdelávaní


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

  • Zmiešané


Trvanie školenia

Viac rokov


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať