Kurzy SKILLMEA

10. novembra 2022

Skillmea vznikla pôvodne ako projekt Learn2code na konci roka 2012 s cieľom vzdelávať ľudí v oblasti digitálnych zručností. V tej dobe bola na trhu kríza a viac ako štvrtina mladých ľudí do 29 rokov bola nezamestnaná.

Z bootcampov, ktoré mali pomôcť mladým nádejným startupistom naprogramovať svoj vlastný prototyp aplikácie sa naše vzdelávanie rozšírilo do ďalších oblastí ako napr. Design, Online Marketing, Foto, Video, Office a iné.

Po skúsenostiach z prezenčných kurzov, ktoré sme rozvíjali v rôznych mestách na Slovensku, sme sa pustili do tvorby online kurzov, aby bolo vzdelávanie dostupné naozaj každému. Dnešným dňom je Skillmea najväčšia vzdelávacia platforma na tému digitálnych zručností, ktorá ponúka vo viac ako 285 online kurzoch know-how priamo od odborníkov z praxe, hlavne z radu firiem a agentúr.

Dospelí zamestnanci firmy

Pre túto cieľovú skupinu realizujeme prezenčné kurzy na rôzne témy v 5 mestách na Slovensku a evidujeme k dnešnému dňu stovky úspešných absolventov. Štatisticky, po absolvovaní týchto kurzov získava prácu v IT oblasti približne 40% účastníkov.

Druhou významnou kategóriou sú online kurzy, vďaka ktorým sa môžu účastníci pripraviť na pozície ako napr. Programátor (Front-end/Back-end), Grafický designér, UI/UX designér, Social Media manager, PPC špecialista a veľa iných, ktoré sú aktuálne mimoriadne žiadané na trhu práce.

Ako člen Digitálnej koalície na Slovensku sme si dali záväzok, že sprístupníme 1000 študentom stredných škôl naše online kurzy na rok, iba za 5 eur / mesačne, na základe platnej ISIC karty. Cieľ sme úspešne naplnili v priebehu 3 mesiacov

Žiaci, Učitelia, Školy

Vzdelávaniu detí sa venujeme od roku 2013, kde sme začínali s prvým Code Campom pre deti. Na základe pozitívnej spätnej väzby sme od toho momentu realizovali desiatky programátorských táborov a programátorských krúžkov.

Od začiatku nášho pôsobenia sme vyškolili viac ako 800 detí na našich krúžkoch a táboroch, ďalšie stovky počas workshopov na rôznych školách na celom Slovensku.

V rokoch 2016 a 2017 sme realizovali workshopy v 4 krajských mestách, zamerané na vzdelávanie v oblasti moderných postupov vyučovania informatiky pre základné školy, ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 učiteľov a pedagogických pracovníkov. Hlavnou témou bola modernizácia výučby informatiky a využitie programovacieho prostredia Scratch.

V spolupráci so zahraničnými partermi IFIT Rakúsko (najväčšia organizácia zameraná na výučbu robotiky pre deti) a JSI Česko (Jednota školských informatiku) sme vytvorili vzdelávacie materiály a kurikulá na témy ako tvorba hier v Scratch, MIT App Inventor, Ozobot, Lego Mindstorms, Arduino, Minecraft a ďalšie. (Projekt KidsCodr.eu)

V roku 2017 sme vydali prvú knihu zameranú na výučbu programovania pre deti v prostredí Scratch. Vďaka spolupráci s partnermi, sme knihu distribuovali na každú základnú školu na Slovensku (cca 2.500 škôl) s cieľom propagovať aj všetky ostatné, voľne dostupné vzdelávacie materiály, ktoré učitelia môžu využiť na hodinách informatiky.

Popularizácia tech vzdelávania

Za účelom podpory a popularizácie technologického vzdelávania sme za posledných 7 rokov zrealizovali niekoľko podujatí ako napr. Rails Girls, Hour of Code, Scratch Day, Code in the Dark, KidsCodr Conf a ďalšie.

Viac o kurzoch a ich dostupnosť nájdete na stránke: https://skillmea.sk/

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Cieľová skupina

  • Osoby v stredoškolskom/povinnom vzdelávaní
  • Osoby, ktoré si vyžadujú rekvalifikáciu v zamestnaní


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

  • Zmiešané


Trvanie školenia

Do 6 mesiacov


Organizácia

Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Náročná na čiastočný úväzok


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať