Hromadný otvorený online kurz kultúrneho dedičstva EUHeritage

29. apríla 2023

EUHeritage je aliancia pre sektorové zručnosti na navrhovanie a poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) spolufinancovaná z programu Erasmus+, ktorý združuje deväť partnerov zo siedmich európskych krajín, konkrétne z Talianska, Španielska, Grécka, Nemecka, Malty, Rumunska a Belgicka. Konzorcium tvoria poskytovatelia OVP a vzdelávania, zástupcovia odvetvia sektora kultúrneho dedičstva, výskumné centrum a zástupca odvetvia v oblasti digitálnych technológií a IKT pre kultúrne dedičstvo, európska sieť a zástupca odvetvia v oblasti kultúry a obchodná komora. Zapojené organizácie sú:

 • Materahub, koordinátorka
 • Fondazione Fitzcarraldo
 • Talianska obchodná komora v Španielsku
 • ENCATC
 • M2C Inštitút pre aplikované mediálne technológie a kultúru – Mestská univerzita aplikovaných vied v Brémach
 • Helénska otvorená univerzita, výskumná skupina DAISSY
 • Inštitút pre cestovný ruch, cestovanie a kultúru – Maltská univerzita
 • Národný inštitút pre kultúrny výskum a vzdelávanie (NIRCT)
 • La Cultora

Konzorcium EUHeritage vyvinulo hromadný otvorený online kurz (MOOC) zameraný na súčasných a budúcich odborníkov v oblasti kultúrneho dedičstva. Cieľom tohto kurzu je vybaviť ich digitálnymi a mäkkými zručnosťami potrebnými na ich kariéru, ako aj zručnosťami súvisiacimi s „skúseným cestovným ruchom“ v rámci odvetvia kultúrneho dedičstva.

Štruktúra kurzu

Kurz je štruktúrovaný tak, aby vyhovoval harmonogramu vzdelávajúcej sa osoby. Očakáva sa približne 10 hodín vzdelávania týždenne s online digitálnymi školiacimi materiálmi a otvorenými diskusiami na fóre modulu. Študenti budú mať prístup aj k interaktívnej sociálnej platforme s rovesníkmi, tútormi a zainteresovanými stranami.

Vzdelávajúce sa osoby získajú osvedčenie o ukončení, ak ukončia online kurz a uspejú aspoň v 45 % učebných materiálov a odstupňovaných činností. Po úspešnom dokončení každého modulu sa učiacim sa udeľujú aj otvorené preukazy.

Moduly kurzov

Kurz pozostáva z piatich modulov:

 • Modul 1: Kultúrne dedičstvo a zážitkový cestovný ruch pre miestny rozvoj
 • Modul 2: Navrhnúť inovatívny zážitok pre návštevníkov
 • Modul 3: Digitálne stratégie a nástroje pre kultúrne dedičstvo
 • Modul 4: Podnikateľský prístup ku kultúrnemu dedičstvu
 • Modul 5: Udržateľnosť, meranie vplyvu a hodnotenie projektov

Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné


Geografický rozsah - krajina

 • Európska únia
 • Mimo EÚ


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľový jazyk


Cieľová skupina


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia


Trvanie školenia

Skoro 1 týždeň


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať