Európske digitálne desaťročie: Digitálne ciele na rok 2030

6. novembra 2022

Cieľom Európy je posilniť postavenie podnikov a ľudí v záujme udržateľnej a prosperujúcej digitálnej budúcnosti zameranej na človeka.

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

Európska komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030. Komisia navrhuje Digitálny kompas pre digitálne desaťročie EÚ, ktorý sa vyvíja okolo štyroch základných bodov

Zručnosti

Odborníci na IKT: 20 miliónov + rodová konvergencia
Základné digitálne zručnosti: minimálne 80 % obyvateľstva

Digitálna transformácia podnikov

Zavádzanie technológií: 75 % spoločností v EÚ využívajúcich cloud/AI/veľké dáta
Inovátori: rozvíjanie rozširujúcich sa podnikov a financovanie, aby sa počet tzv. jednorožcov v EÚ zdvojnásobil
Neskorí osvojitelia: viac ako 90 % MSP dosahujúcich aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity

Bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry

Pripojiteľnosť: gigabitové pripojenie pre každého, 5G všade
Špičkové polovodiče: dvojnásobný podiel EÚ na celosvetovej produkcii
Dáta – edge a cloud: 10 000 klimaticky neutrálnych vysokobezpečných okrajových uzlov
Výpočtová technika: prvý počítač s kvantovým zrýchlením

Digitalizácia verejných služieb

Kľúčové verejné služby: 100 % online
Elektronické zdravotníctvo: 100 % občanov s prístupom k zdravotným záznamom
Digitálna identita: 80 % občanov využívajúcich elektronickú identifikáciu

Viac o stratégii: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_sk

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

 • Umelá inteligencia
 • Kvantová výpočtová technika
 • Softvér
 • Vývoj mobilnej aplikácie
 • Mikroelektronika
 • Vývoj webu
 • WiFi
 • Digitálne zručnosti
 • Telekomunikácie
 • 5G
 • Cloud computing
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Vysokovýkonná výpočtová technika
 • Strojové učenie
 • Virtuálna realita


Úroveň digitálnych zručností

 • Stredné
 • Základné
 • Odborník na digitálnu oblasť
 • Pokročilý


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Cieľový jazyk

 • Slovenská
 • Bulharská
 • Chorvátska


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Timeline/roadmap


Latest update of strategy


Budget


Strategy state-of-play


Stakeholders involvement


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať