Stratégie

Aktuálny zoznam kľúčových strategických dokumentov súvisiacich s digitálnou transformáciou s národnou i medzinárodnou pôsobnosťou.

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Cieľom Európy je posilniť postavenie podnikov a ľudí v záujme udržateľnej a prosperujúcej digitálnej budúcnosti zameranej na človeka. Európska komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030. Komisia navrhuje Digitálny kompas pre digitálne desaťročie EÚ, ktorý sa vyvíja okolo štyroch základných bodov Zručnosti Odborníci na IKT: 20 […]

...

Zobrazuje sa 13-13 z 13 výsledkov