Aktualizácia DigComp 2.2: Rámec digitálnych kompetencií pre občanov

16. marca 2023

Rámec digitálnych kompetencií pre občanov (DigComp) už viac ako desať rokov poskytuje v celej EÚ aj mimo nej spoločné chápanie toho, čo je digitálna kompetencia, a preto poskytuje základ pre vymedzenie politiky v oblasti digitálnych zručností. Už existuje vysoká informovanosť o systéme DigComp ako celoeurópskom rámci na rozvoj a meranie digitálnej kompetencie.

DigComp od svojho prijatia poskytuje vedecky pevný a technologicky neutrálny základ pre spoločné chápanie digitálnych zručností a politiku v oblasti rámcovania. V digitálnej sfére sa však veci rýchlo vyvíjajú a od poslednej aktualizácie rámca v roku 2017 sa veľa stalo. Konkrétnejšie, vznikajúce technológie, ako je umelá inteligencia, virtuálna a rozšírená realita, robotizácia, internet vecí, fikcia údajov alebo nové javy, ako sú nesprávne informácie a dezinformácie, viedli k novým a zvýšeným požiadavkám na digitálnu gramotnosť zo strany občanov. Rastie aj potreba riešiť ekologické aspekty a aspekty udržateľnosti interakcie s digitálnymi technológiami. Táto aktualizácia preto zohľadňuje znalostné zručnosti a postoje, ktoré občania potrebujú vzhľadom na tento vývoj.

Táto verzia 2.2 obsahuje dve hlavné časti:

1. Integrovaný rámec DigComp 2.2 poskytuje viac ako 250 nových príkladov znalostí, zručností a postojov, ktoré pomáhajú občanom sebavedome, kriticky a bezpečne sa angažovať v digitálnych technológiách a nových a vznikajúcich, ako sú systémy založené na umelej inteligencii. Rámec sa sprístupňuje aj na základe usmernení o digitálnej prístupnosti, keďže vytváranie dostupných digitálnych zdrojov je dnes dôležitou prioritou.

2.  Druhá časť publikácie poskytuje prehľad existujúcich referenčných materiálov pre DigComp, v ktorých sa konsolidujú predtým zverejnené publikácie a odkazy.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Druh publikácie

 • Všeobecné usmernenia


Industry - Field of Education and Training

 • Literacy and numeracy


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať