Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

10. januára 2022

Adresa

Kontakt

Katarína Touquet Jaremová
Digitálna líderka

Ekatarina.touquet-jaremova@ec.europa.eu

W: https://slovakia.representation.ec.europa.eu/index_sk 

F: https://www.facebook.com/zekvsr

Záväzky:

Aktívna podpora spoločných aktivít s Európskou komisiou na zvýšenie povedomia o potrebe digitálnych zručností vrátane podujatia IT Fitness test, ktorý vznikol v rámci iniciatívy Európskej komisie Týždeň IT zručností „eSkills Week“. –> Túto aktivitu chceme podporiť aj v roku 2018.

Príprava podujatí pre študentov stredných škôl, ktoré prepájajú vedomosti o EÚ s digitálnymi zručnosťami ako napríklad Mladý digitálny Európan. –> Zastúpenie bude v organizácii súťaže Mladý Digitálny Európan pokračovať aj v roku 2018.

Podpora štúdií STEM na Slovensku (napríklad súťaž Junior Internet – organizuje Amavet) –> záväzok obnovený aj na rok 2018.

Podpora Digitálnej koalície v napĺňaní cieľov kampane EK „Digital Skills and Jobs Coalition“ –> záväzok obnovený ak na rok 2018.

Zastúpenie Európskej komisie v spolupráci s organizáciou Aj ty v IT pripravuje v r. 2018 informačný materiál určený predovšetkým dievčatám na stredných školách, prostredníctvom ktorého chce poukázať na výhody štúdia ICT. Materiál bude informovať dievčatá, ich rodičov i verejnosť o tom, že vo svete IT je výhodné mať ženy a toto štúdium a práca v ICT odbore môžu byť pre nich prínosné.

Zastúpenie chce okrem iného v r.2018 aktívne komunikovať aj nový akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý načrtáva spôsob, akým EÚ môže pomôcť jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania lepšie sa prispôsobovať životu a práci v ére rýchlych digitálnych zmien vďaka:
• lepšiemu využívaniu digitálnych technológií na výučbu a učenie sa,
• rozvoju digitálnej kompetencie a zručností potrebných na život a prácu v ére digitálnej transformácie a
• zdokonaľovaniu vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov.

National Coalition member

No


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať