Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

1. decembra 2021

Adresa

Gaštanová 12
974 09 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.zsjgtbb.sk/sk

Záväzky:

Zvyšovanie kompetencií žiakov ZŠ v oblasti čitateľskej, prírodovednej, technickej a digitálnej gramotnosti.

Zameranie
Kognitívna oblasť: využívanie stratégií aktívneho učenia pre rozvoj hodnotiaceho a tvorivého 
myslenia žiakov ZŠ.

Zručnosti: žiaci v rámci vyučovacích hodín techniky a prírodovedných predmetov nadobudnú 
zručnosti nad rámec ŠVP – technické kreslenie, modelovanie v 2D, 3D, 
materiálová knižnica, programovanie CNC.
– v rámci záujmovej činnosti získajú zručnosti v programovaní robotických 
stavebníc a robotov 

Pedagogická dokumentácia: rozšírenie ŠkVP v oblasti digitálnych kompetencií žiakov, 
úprava UP- zvýšená dotácia hodín techniky, rozšírenie UO 
techniky, 

Kariérové poradenstvo: súčasné kariérové poradenstvo zefektívniť novým výkonovým  
štandardom.

Osobný rozvoj: zvyšovanie kompetencií zamestnancov ZŠ v oblasti digitalizácie

Zručnosti: kompetencie – vedieť sa učiť, pracovať v tíme, sebareflexia, plánovanie osobného  
rozvoja

Podpora: Čitateľská, matematická, prírodovedná a technická gramotnosť v základnej 
škole – projekt ESF.
Centrum techniky / CETECH – vlastné zdroje ZŠ
Automatizácia a robotizácia – SMC Priemyselná automatizácia, spol.s.r.o.  

Zdroj: Štátny rozpočet, projekty
Začiatok: september 2020

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať