Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska výskumná univerzita. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov v troch stupňoch. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch.

https://uniba.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined