Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia

30. novembra 2021

Adresa

Ul. 29. augusta 4812  
058 01 Poprad
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://ssosta.edupage.org

Záväzky:

Spolupráca SSOŠ Poprad so ZŠ v podtatranskom regióne s cieľom zvýšenie záujmu o štúdium informatických odborov: Zvýšenie záujmu o štúdium informatických odborov realizovať osobnými prezentáciami na ZŠ v podtatranskom regióne a organizovaním popularizačných podujatí v priestoroch SSOŠ Poprad. Osobné prezentácie budú každoročne zabezpečené na min. 30 základných školách. SSOŠ Poprad v spolupráci s podnikateľskou praxou každoročne zabezpečí vo vlastných priestoroch popolurizačné podujatia pre verejnosť ktoré budú on-line vysielané, napr. Regionálny turnaj v programovaní LEGO robotov, motivačné prednášky IT odborníkov z praxe, akcia „SSOSTA naostro“ – umožniť žiakom ZŠ na chvíľu sa stať študentom informatického odboru na strednej škole…

Súčinnosť pri aktualizácii obsahu ŠVP 25 IKT a aktualizáciou normatívov IKT odborov v súlade s požiadavkami praxe: Priebežné mapovanie požiadaviek podnikateľskej verejnosti na aktualizáciu obsahu ŠVP 25 IKT a v súčinnosti so SOŠ v projekte IT Akadémia partner mapovanie možnosti SOŠ a v spolupráci s ITAS predkladanie návrhov na aktualizáciu obsahu ŠVP 25 IKT a nadväzujúcich normatívov IKT odborov.

Zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT: Spracovanie metodiky pre zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT s cieľom zabezpečenia priority na kvalitu absolventov SOŠ a nie na kvantitu produkovaných absolventov. V spolupráci s ITAS vytvorenie možnosti novým SOŠ zaradiť do siete odbory zo skupiny 25 IKT, len po overení splnenia podmienok personálnych a materiálnych.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Poskytovateľ formálneho vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať