Stredná odborná škola, Stará Turá

SOŠ Stará Turá má v súčasnosti študentov zameraných na potreby zamestnávateľov v tomto kraji – prevažne na elektrotechniku a informačné technológie a grafiku („priemyslovácke“ aj „učilištné“ odbory).  Je Centrom odborného vzdelávania na IKT. Je zapojená tiež do duálneho vzdelávania.

www.sosst.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined