Stredná odborná škola, Stará Turá

SOŠ Stará Turá má v súčasnosti študentov zameraných na potreby zamestnávateľov v tomto kraji – prevažne na elektrotechniku a informačné technológie a grafiku („priemyslovácke“ aj „učilištné“ odbory).  Je Centrom odborného vzdelávania na IKT. Je zapojená tiež do duálneho vzdelávania.

www.sosst.sk

National Coalition member

Yes

Organization category

  • Verejná inštitúcia

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined