Stredná odborná škola, Stará Turá

1. decembra 2021

Adresa

Športová 675
Stará Turá
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: http://www.sosst.sk/zsse/

Záväzky:

Príprava nových a inovovaných študijných odborov 
Práca na príprave nových učebných a študijných odborov v odbore 25 – IKT a ich overovanie, resp. práca na inovácii existujúcich odborov pre stredné školy. Ich transformácia aj na duálne vzdelávanie. Výučba v strednej škole v odboroch 25 a 26.
Zručností: Pracovná sila, IKT špecialisti, Vzdelávanie
Dopad: Študenti SŠ, vzdelanie v odboroch 25 a „digitálna modernizácia odborov 26 – elektrotechnika,
kvalifikovaná pracovná sila v odboroch 25 – IKT, krorej je a bude nedostatok 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano 
Zdroj: Štátny rozpočet, projekty z EŠIF 
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 01-06-2018 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
– výučba odborov 25 a 26 v SŠ
– príprava nových odborov v skupine 25 spolu s partnermi
– zavedenie nových odborov do praxe (výučby) – overovanie

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať