Štátny pedagogický ústav

1. decembra 2021

Adresa

Pluhová 8 
831 03  Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.statpedu.sk/sk/

Záväzky:

Koncepcia matematického vzdelávania

Vytvoriť a predložiť MŠVVaŠ SR na schválenie Koncepciu skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách. Cieľom je postupne dosiahnuť vyššiu úroveň pripravenosti žiakov na osobný aj pracovný život a to rozvojom ich kľúčových kompetencií, medzi ktoré patrí aj matematická gramotnosť.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať