Adresa

Stromová 9
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://siov.sk

Záväzky:

Zapracovanie digitálnych kompetencií do odborných predmetov stredných odborných škôl (SOŠ)Zapracovanie digitálnych kompetencií do odborných predmetov stredných odborných škôl (SOŠ)

Podpora a motivácia zvyšovania digitálnych kompetencií pedagogických a odborných pracovníkov a žiakov stredných odborných škôl

Vzorové prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy na dynamickú digitalizáciu a Industry 4.0
DOPLNENIE: záväzok bude pokračovať i v nasledujúcom roku 2019

Popularizácia stredného odborného vzdelávania a prípravy, vrátane duálneho vzdelávania
DOPLNENIE: záväzok bude pokračovať i v nasledujúcom roku 2019

Podpora a propagácia prispôsobenia duálneho vzdelávania pre skupinu odborov 25 – ITaT (štúdia, návrh, podpora pilotného overenia modelu)

Vybavenie SOŠ pre simuláciu výrobných procesov s využitím digitálnych didaktických technológií

Podpora vytvorenia systému na sledovanie uplatnenia absolventov SOŠ na trhu práce