Adresa

Komenského 44
Košice
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.spseke.sk/skola/

Záväzky:

Poskytovanie a rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT: Poskytovanie a rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT na úrovni 3-ročného pomaturitného vyššieho odborného vzdelávania v odbore 2563Q Počítačové systémy. Škola (SPŠE Košice) v spolupráci s partnerom vo vzdelávaní (T-Systems Slovakia, s.r.o. Košice) odborne a prakticky pripraví kvalifikovanú pracovnú silu pre ďalší rozvoj IKT portfólia a služieb vo firme, či v regióne. Záväzok – každoročne poskytnúť duálne odborné vzdelávanie v IKT 30 novým študentom, začínajúcimi v 1. ročníku.
DOPLNENIE: záväzok ukončený v roku 2018.

Popularizačné aktivity pre ZŠ a SŠ v oblasti IKT – zvyšovať záujem o štúdium technických a informatických predmetov v SPŠE Košice prostredníctvom súťaží a celoročných aktivít pre žiakov ZŠ a SŠ. Každoročne sa škola zapojí do aktivity CodeWeek formou popularizačných prednášok, ponúkne aktivity pre žiakov ZŠ zameraných na oblasť Internet vecí (IoT) a programovania mobilných zariadení.
DOPLNENIE: po splnení pokačuje záväzok ďalším rokom. PRÍKLADY:
https://www.spseke.sk/skola/index.php/digitalna-koalicia?showall=&start=2 
https://myt-systems.sk/dual/ 
https://myt-systems.sk/dualisti-si-chvalia-prax-a-dvojrocny-kontrakt/