SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici

Cieľom SOŠ IT v Banskej Bystrici je vychovávať kvalifikovaných, slušných, zodpovedných, pracovitých a humánne zmýšľajúcich ľudí, dobre pripravených na život, aby sme sa mohli tešiť čoraz väčšej obľube rodičov aj žiakov.

https://www.sos-it.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined