SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici

30. novembra 2021

Adresa

Tajovského 30, 975 90 B. Bystrica
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.sos-it.sk

Záväzky:

Spolupráca zo ZŠ: spolupráca SOŠ IT BB so ZŠ v banskobystrickom samosprávnom kraji s cieľom zvýšiť záujem o štúdium informatických odborov. Spoluprácu realizovať osobnými prezentáciami na ZŠ v banskobystrickom samosprávnom kraji a organizovaním popularizačných podujatí v priestoroch SOŠ IT BB. Osobné prezentácie budú každoročne zabezpečené na min. 20 základných školách

Príprava nového študijného odboru s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania v skupine študijných odborov 25 IKT: SOŠ IT BB v spolupráci s ďalšími vybranými strednými odbornými školami v rámci Slovenska a v spolupráci so zamestnávateľmi, vypracuje návrh ŠVP pre nový študijný program s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania pre skupinu odborov 25, splňujúci požiadavky Industry 4.0. Absolvent študijného odboru 25XX K bude kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať s modernými informačnými technológiami. Bude si môcť vybrať svoje zameranie z troch oblastí. Prvá oblasť bude zameraná na “Siete budúcich generácií”. Druhá oblasť bude zameraná na “Inteligentné technológie”. Tretia oblasť bude zameraná na “Programovanie pre Android, Využitie Cloud v praxi, programovanie mobilných aplikácií”.

Spolupráca so zamestnávateľmi: Spoluprácu so zamestnávateľmi zrealizovať formou odborného výcviku vykonávaného na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov, čo umožňuje mladým ľuďom osvojiť si praktické zručnosti a poznatky v podmienkach pracovného sveta a reálnu skúsenosť s pracovným procesom. Spolupráca bude každoročne zabezpečená s minimálne 20 zamestnávateľmi.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať