SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici

Cieľom SOŠ IT v Banskej Bystrici je vychovávať kvalifikovaných, slušných, zodpovedných, pracovitých a humánne zmýšľajúcich ľudí, dobre pripravených na život, aby sme sa mohli tešiť čoraz väčšej obľube rodičov aj žiakov.

https://www.sos-it.sk

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined