Adresa

Plynárenská 5
829 75 Bratislava 25
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://soitron.com

Záväzky:

Podpora rozvoja učenia programovania žiakov v ZŠ: podporou súťaže iBobor budeme spolu s organizátormi hľadať ďalšie formy a možnosti rozšírenia súťaže. 
Doplnenie: záväzok pokračuje aj v roku 2019 s riešením problémov spojených s GDPR legislatívou.

Spolupráca so strednými a vysokými školami: v spolupráci s vybranou strednou a vysokou školou bude spoluvytvárať učebné osnovy a poskytovať naše skúsenosti a vedomosti z praxe v učebnom procese.
Doplnenie: záväzok pokračuje aj v roku 2019.

Spolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE.
Doplnenie: záväzok pokračuje aj v roku 2019.