Adresa

Národná 18
010 01 Žilina
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.smartbooks.sk

Záväzky:

Zapojenie online inteligentného vzdelávacieho systému SmartBooks na základných školách SR

online inteligentný vzdelávací systém SmartBooks sa snažíme každý školský rok implementovať na čo najväčší počet základných škôl na území SR. Systém skvalitňuje úroveň vzdelávania na školách, žiakov motivuje k dosahovaniu lepších výsledkov a má tak dopad na celkovú vedomostnú pripravenosť žiakov základných škôl, zároveň je nesmierne cenným zdrojom štatistických informácií a našich študentoch.