SmartBooks, a.s.

SmartBooks je online portál pre inteligentné vzdelávanie detí. Obsahuje celé učivo základnej školy od 1. až do 9. ročníka. Jadrom systému je inteligentná cvičebnica, ktorá so žiakom precvičuje učivo až do úplného pochopenia a zvládnutia. A naviac, cvičebnica je navrhnutá tak, že už nie je možné odpisovať a ani tipovať odpovede. Učenie má vysoký stupeň interaktívnosti a individualizácie, ktoré žiakov baví a motivuje. Deti môžu súťažiť vo vedomostiach, či už v priebežnej celoslovenskej súťaži Sieň slávy, alebo denne online so svojimi spolužiakmi alebo s akýmkoľvek iným používateľom portálu.
SmartBooks objektívne mapuje aktuálne vedomosti žiaka. Pomáha učiteľom byť efektívny v príprave i procese vyučovania a získava im čas na inklúziu a tímové cvičenia pre aplikáciu získaných vedomostí a zručností.
SmartBooks je dnes už overený pomocník pre rodičov, či už výnimočných alebo integrovaných detí. Rodič sa už nemusí s dieťaťom viac učiť. Dieťa zvládne proces samostatne a svojím tempom.

Nie je potrebné nič inštalovať, postačí len prihlasovacie meno a heslo a chuť do učenia. SmartBooks je prispôsobený pre PC, tablety i mobilné telefóny. Používa sa pri prezenčnom i dištančnom vzdelávaní i na samostatné doučovanie konkrétnych predmetov a ročníkov a príprave na prijímacie pohovory.
Aktuálne systém na Slovensku využíva už viac ako 100 základných škôl a skupín „domškolákov“.
SmartBooks sme vyvíjali 10 rokov so stovkou nadšených učiteľov a stále ho zdokonaľujeme.
Je naozaj jedinečný, a to nehovoríme my, ale spokojní rodičia  – pozrite si ich reakcie na https://www.facebook.com/smartbooks.sk/reviews

www.smartbooks.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sorry, No posts.