Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so 70-ročnou históriou, s prívlastkom zelená, je jediná slovenská univerzita poskytujúca vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerovanie nášho poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Na 6 fakultách ponúka kvalitné vzdelávanie a špičkový výskum.

https://www.uniag.sk/en/main-page

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined