Adresa

Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.uniag.sk/en/main-page

Záväzky:

Zvýšime technickú úroveň IKT prostriedkov zabezpečujúcich pedagogickú činnosť na univerzite pre zlepšenie elektronickej podpory vzdelávania a aj praktickej IKT zručnosti. 
Dôležitou podporou vzdelávania je elektronický obsah informačného systému univerzity a E-learnigový systém. Systémy sú vybudované na virtuálnej platforme, ktorej kapacitu a výkon zvýšime obnovou časti serverov. Samotná forma vzdelávania tak podporí vylepšenie IKT zručností nielen študentov, ale aj pedagógov.

Zručnosti: IKT špecialisti, Vzdelávanie 
Dopad: študenti, učitelia – Rozšírenie IKT zručností potrebných pre prax vo VŠ vzdelávaní a v ďalšom vzdelávaní  
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano 
Zdroj: rozpočet organizácie 
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 01-07-2018 
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 12-12-2018 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
– prípravná časť do 20.8.2018 – definovanie technických požiadavok a prieskum trhu
– hlavná časť do 30.9.2018 – obstaranie, konfigurácia, testovanie a nasadenie IKT
– prvé vyhodnotenie do 12.12.2018