Adresa

Priemyselná 1
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://seges.com

Záväzky:

Zvýšenie digitálneho povedomia používateľov: Cieľom záväzku je zvýšiť digitálne povedomie a zručnosti používateľov štátnych webových služieb formou virtuálnych sprievodcov. Virtuálni sprievodcovia pomôžu používateľom ľahšie pochopiť akúkoľvek webovú sluźbu/aplikáciu tým, že ich sprievodca prevedie krok po kroku skrz aplikáciu a naučí ich ju používať. Záväzok je zameraný na používateľov s horšími digitálnymi zručnosťami, staršie osoby – dôchodcovia, ale v konečnom dôsledku takmer na všetkých používateľov webových služieb/internetu.