Seges s.r.o.

30. novembra 2021

Adresa

Priemyselná 1
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://seges.com

Záväzky:

Zvýšenie digitálneho povedomia používateľov: Cieľom záväzku je zvýšiť digitálne povedomie a zručnosti používateľov štátnych webových služieb formou virtuálnych sprievodcov. Virtuálni sprievodcovia pomôžu používateľom ľahšie pochopiť akúkoľvek webovú sluźbu/aplikáciu tým, že ich sprievodca prevedie krok po kroku skrz aplikáciu a naučí ich ju používať. Záväzok je zameraný na používateľov s horšími digitálnymi zručnosťami, staršie osoby – dôchodcovia, ale v konečnom dôsledku takmer na všetkých používateľov webových služieb/internetu.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať