Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Adresa

Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.mzv.sk

F:

Záväzky:

MZVaEZ SR so sieťou zastupiteľských úradov bude iniciovať štrukturálne zmeny slovenskej ekonomiky s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života prostredníctvom prezentácie SR ako príťažlivej krajiny pre investovanie, štúdium a pre život.tu s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.

MZVaEZ SR spoločne s IT Asociáciou Slovenska, Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave podporí spustenie a rozvoj spoločného pilotného magisterského slovensko-ukrajinského študijného programu. MZVaEZ SR podporí spoločné študijné programy aj na ďalších univerzitách v zahraničí a to najmä v Srbsku a Ukrajine. 
Doplnenie: záväzok pokračuje aj v roku 2019.

MZVaEZ SR spoločne s IT Asociáciou Slovenska a v spolupráci so ZÚ SR Londýn pripraví a zorganizuje v roku 2018 informačný a motivačný seminár pre Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii s cieľom prilákať ich pre prácu na Slovensku prostredníctvom ponúk IT firiem zo Slovenska.

MZVaEZ SR v spolupráci so ZÚ SR Belehrad aktívne podporí účasť slovenských firiem a prezentáciu možností IT štúdia a pracovných príležitostí na Slovensku počas IT Summitu v Novom Sade dňa 8.11.2018.

MZVaEZ SR spolu s IT Asociáciou Slovenska v rámci Digitálnej koalície podporia realizáciu medzinárodnej konferencie so zastúpením predstaviteľov verejného, súkromného, akademického a občianskeho života krajín V4, zameranú na výmenu skúseností a možnosti spoločnej prípravy krajín a regiónu V4 na digitálnu transformáciu a Industry 4.0 pre posilňovanie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu regiónu ako celku.
ZMENA: pôvodne samostatná konferencia v rámci aktivít V4 bola z dôvodov politických rozhodnutí realizovaná formou účasti na ITAPA 2018. Predpokladá sa spoločná realizácia podujatí v rámci predsedníctva SR v OECD.

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko