Skillmea

Skillmea je kariérna platforma pre modernú generáciu, ktorá ponúka najžiadanejšie know-how na trhu v jednoduchej a zrozumiteľnej forme dostupné pre každého.

https://skillmea.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • MVO


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined