IT Fitness Test 2022 pre krajiny V4

Vďaka podpore Vyšehradského fondu bude IT Fitness Test 2022 dostupný vo všetkých krajinách V4

19.10.2021 o 10:00 HubHub Bratislava, Tlačová konferencia k vyhodnoteniu IT Fitness Testu 2021 a oficiálne spustenie projektu IT Fitness Test 2022 V4

Spolupráca partnerov Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v rámci krajín Vyšehradskej skupiny vyústila po 10 rokoch úspešného testovania IT zručností na Slovensku do prvej zahraničnej spolupráce v rámci krajín V4. Spoločný tím partnerov týchto krajín oficiálne začínajú pracovať na IT Fitness Teste 2022 V4 – teste v jazykových mutáciách poľskej, českej, maďarskej, slovenskej a tiež anglickej bude dostupný od apríla roku 2022 pre akýchkoľvek záujemcov, avšak prednostne pre žiakov, učiteľov, školy a iné organizácie v krajinách V4.

Spolupráca je možná najmä vďaka grantu z Vyšehradského fondu, ktorý pokryje zvýšené náklady na šírenie IT Fitness Testu v roku 2022 a spolupráci s partnermi:

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná darcovská organizácia zriadená vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4 – Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Jeho cieľom je podpora bližšieho porozumenia a spolupráce medzi ľuďmi v regióne V4, ako aj medzi regiónom V4 a inými krajinami a regiónmi, najmä v susedstve krajín Východného partnerstva mimo EÚ a na západnom Balkáne. Fond podporuje rozvoj občianskej spoločnosti financovaním spoločných grantových projektov a udeľovaním univerzitných štipendií a pobytov umelcov. Ročný rozpočet fondu vo výške 8 miliónov EUR pozostáva z rovnakých príspevkov vlád krajín V4.

Odkazy: IT Fitness Test 2022 V4, https://www.facebook.com/itfitnesstest, MIRRI, ITAS